22.5.2024

Sähköajoneuvon latauspaikalle pysäköinti

Ajoneuvokanta sähköistyy tasaisen varmasti ja tarvetta myös latausverkoston kehittämiselle on koko ajan enemmän. Kotilatausmahdollisuuksien järjestämisen lisäksi myös yleisiä, kaikkien saatavilla olevia latauspaikkoja tarvitaan enenevissä määrin. Yleisestä latausverkostosta suuri osa muodostuu tällä hetkellä yksityisten toteuttamilla latauspaikoilla, joita ovat esimerkiksi ruokakauppojen pihalla olevat latauspisteet. Näiden lisäksi myös useat kaupungit pohtivat ja selvittävät latausmahdollisuuksien rakentamista osaksi katuverkostoa.