Blogi

22.4.2022

Onko sopimuksen muuttamisen muodolla merkitystä muutoksen sitovuuden kannalta?

Sopijapuolilla on oikeusjärjestyksemme mukaan laaja sopimusvapaus, joka ulottuu myös sopimuksen muuttamiseen. Tästä lähtökohdasta huolimatta sopimuksen muotovapautta voidaan rajoittaa erilaisilla muotovaatimuksilla, joista yksi esimerkki on vaatimus kirjallisesta muodosta.  

6.4.2022

Uudet IT2022 -ehdot julkaistu

IT-sopimuksissa yleisesti käytetyt IT2018 -ehdot on päivitetty ja korvattu uusilla IT2022 -ehdoilla. Ehtoja on päivitetty esimerkiksi sopijapuolten vastuunrajoituksen määrän ja henkilötietojen käsittelyn osalta. Keskeinen muutos on myös datan käyttöön laaditut omat, uudet erityisehdot (IT2022 EDH), joiden ottaminen osaksi sopimusta on arvioitava tapauskohtaisesti.

25.1.2022

Sopimuksen vakiomuotoiset ehdot

Sopimukset ovat harvemmin täysin samanlaisia. Sopimuksen tarkoitus ja sen toteuttamiseksi tarpeelliset ehdot on aina tapauskohtaisesti räätälöitävä kuhunkin yksittäiseen tilanteeseen sopiviksi. On eri asia sopia tietynlaisen pienen komponentin ostamisesta kuin järkälemäisen tuotteen myymisestä. Näin nyt esimerkinomaisesti.

14.12.2021

Voiko sopimuksen irtisanomisen perua?

Sopimusvapauden vallitessa on vapaus päättää tehdäkö sopimus vai ei ja kenen kanssa ja millaisin ehdoin. Tähän aikaan vuodesta tehdään paljon sopimuksia esimerkiksi hinnoista tai alennuksista seuraavalle kalenterivuodelle. Sopimukset ovat tietenkin tällöin lähtökohtaisesti määräaikaisia vuodeksi kerrallaan. Kuitenkin, jos takana on pitkä liikesuhde, voidaan sopimussuhteen katsoa muodostuvan muistakin osista kuin vain esimerkiksi vuodelle 2022 sovituista hinnoista. Tällöin sopimus pitääkin ehkä irtisanoa eikä luottaa sen automaattisesti päätyvän.  Sellaisiakin sopimuksia olen nähnyt, jotka on sovittu olemaan voimassa ilman mitään mahdollisuutta sopimuksen irtisanomiseen tai ehtoa sopimuksen päättymisestä määräajan kuluttua. Tällöinkin olosuhteet voivat muuttua niin, että sopimuksesta voi poikkeuksellisesti kuitenkin vapautua, mutta siitä ei ollut tässä blogissa tarkoitus puhua. Sen sijaan tarkoitus on käsitellä sitä, mikä on tilanne, jos sopimuksesta haluaisi vapautua neuvotellakseen uuden sopimuksen vain sen vuoksi, että on tyytymätön esimerkiksi sovittuihin hintoihin. Sopimus irtisanotaan osana neuvottelutaktiikkaa, jotta saataisiin edullisemmat ehdot uudessa sopimuksessa. Miten käy, jos sopimuskumppani sanookin, että all right, antaa sopimuksemme päättyä. Klassinen esimerkki tästä on kaukana historiassa, jolloin eräs vuokralainen halusi neuvotella liikepaikan osalta uuden alemman vuokran ja irtisanoi sopimuksen vailla tarkoitusta siirtää liiketoimintaansa muualle. Siinähän kävi huonosti, kun vuokranantaja totesikin, että muitakin tulijoita paikalle on.

23.2.2021

Pelkää pahinta ja varaudu kuljetusvahinkoon – esimerkkejä tiekuljetusoikeudesta

Kuljetusoikeus on oikeudenala, jolla on useita erityispiirteitä, jotka on hyvä tunnistaa kuljetussektorilla toimittaessa. Oikeudenala on korostuneesti kansainvälinen ja vilisee erikoissanastoa, jonka lisäksi haasteita aiheuttavat kuljetussopimukset, jotka eivät suinkaan ole mikään yhtenäinen sopimustyyppinsä. Tavarankuljetuksista puhuttaessa kuljetusoikeutta leimaa kuitenkin yksi erityispiirre ylitse muiden, nimittäin rahdinkuljettajan rajoitettu vastuu.

17.3.2020

Tarkista muistilistan avulla onko koronavirus sopimusvelvoitteista vapauttava force majeure -tapahtuma?

Koronaviruksen vuoksi vakavaraisetkin yritykset voivat joutua vaikeuksiin, kun työntekijät eivät karanteenin takia pääse töihin ja asiakkaiden kadotessa kassavirta tyrehtyy. Kaikki yrityksen kulut tulee koronaviruksen riehuessakin maksaa. Jo nyt viruksen vaikutukset ovat iskeneet pahasti matkailualalle, tapahtumiin, lento- ja laivayhtiöihin sekä muihin palveluihin. Taloudessa on tapahtunut sellaisia muutoksia, joita edes huippuekonomistit eivät ole osanneet ennustaa vielä muutamia kuukausia sitten. Muutosten johdosta yrityksille on syntynyt vaikeuksia täyttää sopimuksensa.

5.4.2019

Ennakointia sopimustoimintaan ja konfliktien hallintaan

Erikokoisten yritysten toiminnassa sopimukset ovat usein koko yrityksen toiminnan elinehto. Olipa kyse sitten yrityksen sisäisistä – vaikkapa työ-, ja osakassopimuksista – taikka liikekumppaneiden tai asiakkaiden kanssa solmittavista kaupallisista sopimuksista, rakentuu yrityksen toiminta keskeisiltä osin erilaisten sopimusten pohjalle. 

27.2.2019

KKO 2019:13 Ikuisuus päättyi 116 vuoden kuluttua irtisanomalla

Ikuisuudella voidaan yleiskielessä tarkoittaa joko ajan ulkopuolista olevaisuutta tai sitten hieman maallisemmin vain ääretöntä määrää aikaa. Ääretön taas on matematiikan ja filosofian keskeinen termi. Esimerkiksi joukko-opissa joukkoa kutsutaan äärettömäksi, jos se sisältää rajattoman määrän eri alkioita.  Ikuisuus siis sisältää rajattoman määrään mitä tahansa aikayksikkö? Väärin! Korkein oikeus päätti juuri, että ikuisuus sisälsi tasan 116 vuotta. Vai päättikö?

27.4.2017

Voidaanko yhdessä sovittua sopimussakkoa sovitella?

Kaupallisissa sopimuksissa paljon käytetty ja hyväksi havaittu keino sanktioida sopimusrikkomusta on sopimussakko. Sopimussakko voi toimia kokonaisuudessaan tai osittain vahingonkorvauksena sopimusrikkomuksesta kärsineelle osapuolelle. Vähintään yhtä tärkeä käyttötarkoitus kuitenkin on rikkomusten ennaltaehkäisy.

10.2.2017

Osakassopimus – Mikä ja miksi?

Osakassopimus on yleensä määritelty osakeyhtiön osakkeenomistajien väliseksi sopimukseksi, jossa sovitaan muun muassa yhtiön hallintoon, voitonjakoon ja osakkeista luopumiseen liittyvistä ehdoista. Osakassopimuksen lopullinen käyttötarkoitus määräytyy kuitenkin aina yksittäistapauksessa yhtiön tarpeiden mukaan. Mitään vakiopohjaa ei siis ole olemassa, jota voitaisiin käyttää yhtiöstä toiseen, vaan sopimus laaditaan aina yksilöllisesti.

3.3.2016

”Urheilutapahtuma on omanlaisensa aineeton kulutushyödyke”

Elokuussa 2014 pelattu HJK:n ja Barcelonan välinen harjoituspeli kirvoitti jälkipelejä myös kuluttajariitalautakunnassa, koska useat jalkapallon ystävät olivat pettyneitä Barcelonan supertähtien kuten Messin ja Neymarin puuttumiseen kokoonpanosta. Lippujen hintoja koskevia hyvityksiä vaatineiden kuluttajien mielestä ottelun markkinointi joukkueiden ”parhailla kokoonpanoilla” oli virheellistä, kun Barcelonan kirkkaimmat tähdet eivät olleet mukana ottelussa.

5.1.2016

Sopimuksia ja lupauksia uudelle vuodelle

Sopimuksista puhuttaessa ajatellaan usein vain isoja merkittäviä hankintoja ja päätöksiä tai yritysten keskinäisiä suhteita käsitteleviä asioita. Harva edes mieltää tekevänsä jopa päivittäin monenlaisia pienempiä sopimuksia, esimerkkinä vaikkapa kaupan kassalla maksaminen. Laajasti tulkiten myös uudenvuodenlupausta voitaneen pitää jonkinlaisena sopimuksena vähintään omantunnon kanssa, ääneen lausuttuna jopa lähipiirin kanssa.

16.9.2015

Solmittaisiinko aiesopimus pääsopimukseen johtavan esisopimuksen tekemisestä?

Sopimusoikeudellisessa systematiikassa aiesopimus, esisopimus ja pääsopimus menevät joskus sekaisin. Pääsopimuksen merkitys lienee kaikessa sitovuudessaan kaikille tuttu, mutta esisopimuksen ja aiesopimuksen ero saattaa olla hämärän peitossa. Tilannetta ei lainkaan helpota se, että periaatteessa samassa asiakirjassa on mahdollista solmia kaikki kolme sopimusta. Rajanveto pääsääntöisesti sitomattoman aiesopimuksen ja toisaalta sitovan esisopimuksen välillä ei siis ole aina ongelmaton. Esisopimus on juridiselta merkitykseltään selvästi lähempänä pääsopimusta. Esisopimus on ehdollisenakin sitova tahdonilmaus siinä missä pääsopimuskin, mutta entäpä aiesopimus?