27.4.2017

Voidaanko yhdessä sovittua sopimussakkoa sovitella?

Kaupallisissa sopimuksissa paljon käytetty ja hyväksi havaittu keino sanktioida sopimusrikkomusta on sopimussakko. Sopimussakko voi toimia kokonaisuudessaan tai osittain vahingonkorvauksena sopimusrikkomuksesta kärsineelle osapuolelle. Vähintään yhtä tärkeä käyttötarkoitus kuitenkin on rikkomusten ennaltaehkäisy.