Blogi

27.10.2023

Yrityksen sukupolvenvaihdos

Sukupolvenvaihdoksella tarkoitetaan yrityksen omistajien muutoksia. Vaihdos voidaan toteuttaa nopeasti tai pitkälläkin aikavälillä. Sukupolvenvaihdoksessa tarkoituksena on usein siirtää yritys omistajan lapselle tai muulle lähisukulaiselle. Sukupolvenvaihdosta voidaan pitää monivaiheisena tapahtumana ja sen toteuttaminen vaatii suunnitelmallisuutta. Yritykset ja tilanteet ovat erilaisia, ja sukupolvenvaihdoksen onnistunut toteuttaminen vaatii asiantuntijuutta.

16.2.2022

Harkitsetko sukupolvenvaihdoksen toteuttamista lahjoittamalla osakkeita osakeyhtiölle?

Osakeyhtiön sukupolvenvaihdos on mahdollista toteuttaa perintö- ja lahjaverotuksessa verotehokkaasti lahjoituksen taikka lahjanluonteisen kaupan avulla. Tiettyjen edellytysten täyttyessä osakkeista maksettava lahjavero voidaan nimittäin jättää panematta maksuun joko kokonaan tai osittain. Osittaisesta huojennuksesta on käytännössä kyse tilanteessa, jossa sukupolvenvaihdos toteutetaan puhtaana lahjoituksena ja täyden huojennuksen taas voi saada, mikäli luovutuksensaaja maksaa vastiketta yli 50 % osakkeiden käyvästä arvosta.

1.2.2022

Verotuksessa vahvistettu tappio ja omistajanvaihdos

Elinkeinotoiminnassa syntynyt tappio saadaan verotuksessa vähentää pääsääntöisesti myöhemmästä elinkeinotoiminnan tuloksesta.  Omistajanvaihdostilanteissa ja muissa omistussuhteisiin vaikuttavissa järjestelyissä on kuitenkin hyvä muistaa, että tämä tappion vähennysoikeus voidaan menettää omistajanvaihdoksen seurauksena.

31.1.2017

Hallitus veti pois tervetulleeksi toivotetun lakimuutoksen: alaikäisen henkilön edunvalvojan hallitusjäsenyyttä ei edelleenkään katsota yritystoiminnan jatkamiseksi

Viime vuoden lopulla julkisuudessa oli esillä hallituksen esitys, joka olisi parantanut alaikäisten perillisten asemaa sukupolvenvaihdostilanteissa. Hallitus esitti, että perintö- ja lahjaverolakiin olisi lisätty sukupolvenvaihdoshuojennuksia koskeva uusi momentti, jonka mukaan jos alaikäisen perillisen verotettavaan perintöosuuteen kuuluu vähintään 10 %:n osuus osakeyhtiön omistamiseen oikeuttavista osakkeista, voitaisiin yritystoiminnan jatkamisen arvioimisessa perillisen jatkamisena pitää myös edunvalvojan toimintaa osakeyhtiössä.