21.6.2016

Osakesidonnainen tulospalkkaus kannustinkeinona

Mielekäs palkkausjärjestelmä osakeyhtiön toimivan johdon kannustimena on tärkeä osa johtamisjärjestelmää. Perinteisen palkan ja osakkuuden rinnalle on nykyään kiilannut osakesidonnainen eli synteettinen osake- tai optiojärjestely. Tuolloin ei palkita enää lainkaan työstä tai työn tuloksista, vaan ainoa palkkion määräytymiskriteeri on yhtiön osakkeen arvon muutos tietyllä aikavälillä.