25.8.2017

Uber-sovellus on taksiliikennelain mukaista toimintaa

Pitkään vellonut keskustelu Uber-sovelluksen ja siihen verrattavien palveluiden lainmukaisuudesta on saanut Korkeimman oikeuden kannanoton, kun Espoon käräjäoikeuden 8.4.2016 ja Helsingin hovioikeuden 21.9.2016 antama kanta vahvistui Korkeimmassa oikeudessa 18.8.2017 (KKO:2017:56, http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2017/20170056).