Blogi

14.4.2023

KKO 2023:8 – Tavaramerkin haltija oli vastuussa tavaramerkeillään varustetun tuotteen aiheuttamasta vahingosta

Korkeimman oikeuden melko tuoreessa ratkaisussa KKO 2023:8 oli kyse tuotevastuusta ja siitä, oliko tavaramerkin haltija vastuussa tuotevahingosta, vaikka se ei ollut valmistanut tuotetta. Tapauksessa Philips- ja Saeco-tunnuksilla varustettu kahvinkeitin oli ostopäivän jälkeisenä päivänä aiheuttanut tulipalon. Kahvinkeittimessä ja sen pakkauksessa olleet tunnukset olivat yritys A:lle rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja kahvinkeittimen oli valmistanut A:n tytäryhtiö. Vakuutusyhtiö oli korvannut kuluttajalle tulipalosta aiheutuneen vahingon kotivakuutuksen perusteella, ja se vaati A:lta korvausta tuotevahingosta. A kiisti kanteen vedoten muun muassa siihen, ettei se ollut valmistanut kahvinkeitintä, eikä se ollut markkinoinut kahvinkeitintä Suomessa, joten se ei ollut vastuussa vahingosta.

10.2.2023

Mallisuoja osana yritysten IPR-strategiaa

Immateriaalioikeudet ovat yhä merkityksellisempiä monien yritysten liiketoiminnassa, ja niitä on syytä suojata asianmukaisin ja tehokkain keinoin. Toimiva IPR-strategia mahdollistaa yrityksen arvon kasvattamisen. Patenteilla voidaan suojata keksintöjä, ja ne takaavat haltijalleen yksinoikeuden keksinnön hyväksikäyttöön ammattimaisesti. Tavaramerkit puolestaan ovat tärkeitä yritysten brändin vahvistamiseksi, sillä niiden avulla voidaan erottautua kilpailijoista markkinoilla. Mutta millaista suojaa ja lisäarvoa vähemmän tunnettu mallioikeus voi tuoda yrityksille ja niiden tuotteille?

27.10.2022

Tavaramerkkien merkityksestä osana yritysten brändiä

Nykypäivänä tavaramerkit ovat keskeinen ja varsin tehokas keino kehittää ja kasvattaa yritysbrändiä. Erottuvan, kekseliään ja hyvin suunnitellun tavaramerkin avulla on mahdollista luoda yritykselle yksilöllinen brändi, joka esimerkiksi erottuu selkeästi markkinoilla toimivista kilpailijoista.

5.3.2019

Uusi tavaramerkkilaki – voiko tulevaisuudessa hajun rekisteröidä tavaramerkiksi?

Kollegani Niina Uski kirjoitti viime vuoden marraskuussa blogissamme siitä, minkälaiset merkit voivat nauttia tavaramerkkioikeudellista suojaa. Kuten Niina blogikirjoituksessaan kertoi, voimassa olevan tavaramerkkilain mukaan tavaramerkkinä on mahdollista rekisteröidä mikä tahansa elinkeinotoiminnassa käytettävä erottamiskykyinen merkki, joka voidaan esittää graafisesti. Kirjoituksessa enteiltiin tulevaa tavaramerkkiuudistusta, jonka oli tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alussa. Tavaramerkkiuudistuksen voimaantulo viivästyi alkuperäisestä arviosta, mutta näyttää lupaavasti siltä, että kevään koettaessa meillä sovelletaan uutta lakia. Nimittäin eduskunta on ensimmäisellä käsittelykierroksella hyväksynyt uutta lakia koskevan hallituksen esityksen ja tänään on luvassa toinen täysistunto. Uuden tavaramerkkilain tuomista keskeisimmistä uudistuksista voit lukea kirjoittamastani artikkelista täältä.

13.2.2019

Mitä EU-tavaramerkeille tapahtuu brexitin myötä?

Brexitin toteuttamistapa ja kokonaisvaltaiset vaikutukset ovat vielä täysin hämärän peitossa. Sen sijaan eri irtautumisvaihtoehtojen merkitys EU-tavaramerkeille on jo pitkälti tiedossa, vaikka mukaan mahtuukin vielä paljon spekulaatiota ennen eron virallista voimaantuloa. EU-tavaramerkki antaa yhden rekisteröintihakemuksen myötä tavaramerkkisuojan koko EU:n alueella. Helppoutensa ja maantieteellisen laajuutensa vuoksi se onkin erittäin suosittu keino hankkia suojaa tavaramerkeille. Ero EU:sta tarkoittaa väistämättä myös EU-tavaramerkkien raukeamista, joten käytännössä brexitin vaikutukset ulottuvat lukuisiin eri tavaramerkkeihin.

4.2.2019

Hampurilaisia ja immateriaalioikeutta

Uuden tuotteen kehittämisen jälkeen siihen liittyvien tavaramerkkien riittävän kattava rekisteröinti on ehdottoman tärkeää. Huolehtimalla tuotteen immateriaalioikeudellisesta suojasta varmistetaan esimerkiksi se, että toiset yritykset eivät voi oikeudettomasti hyödyntää tuotteen hyvää mainetta valmistamalla omaa tuotettaan samalla tai hyvin samankaltaisella nimellä. Tavaramerkin onnistunut rekisteröinti ei kuitenkaan tarkoita, että tavaramerkkiasiat ovat lopullisesti kunnossa ja immateriaaliasiat voitaisiin sen tuotteen kohdalta unohtaa. Tavaramerkkisuojan voi menettää muun muassa silloin, jos se on ollut tietyn ajan käyttämättä (useimmissa maissa 5 vuotta).

18.12.2015

Tekijänoikeuden tai tavaramerkin suojaaman kuvan käyttö villasukkabisneksessä – kotikutojan abc

Sosiaalisen median uusimpiin villityksiin kuuluva villasukkabisnes näkyy selvästi esimerkiksi Facebookissa, missä lukuisissa eri ryhmissä yksityiset henkilöt myyvät itse neulomiaan tuotteita, jotka sisältävät usein kuvia tekijänoikeuden tai tavaramerkin suojaamista hahmoista, teksteistä tai kuvioista. Yleisradio teki asiasta hiljattain uutisen otsikolla: ”Neuloitko kettukarkkisukat tai Pätkis-potkupuvun myyntiin? Saatoit tehdä rikoksen.”

25.9.2015

Tavaramerkeistä viimeaikaisen oikeuskäytännön valossa

Tavaramerkki on yksi immateriaalisen yritysomaisuuden suojakeinoista, joka erottaa yritysten tuottamat palvelut ja tavarat toisistaan. Tavaramerkki voi olla lähes mitä vaan aineetonta yrityksen tuotteen tai palveluun tunnistamiseen liittyvää omaisuutta: sanat, logot, äänet, mainoslauseet, tavaran muoto ja niin edelleen. Rekisteröimällä tavaramerkin yritys luo yksinoikeuden käyttää merkkiä eli suojelee brändiään, parantaa asemiaan kilpailijoihinsa nähden sekä luo itselleen oikeuksia, joilla mahdolliset väärennökset ja väärinkäytökset voidaan ehkäistä. Tavaramerkin rekisteröimistä voidaan pitää siis erittäin suotavana. Tavaramerkin luonteeseen kuuluu kuitenkin merkin erottamiskyky eli merkin tietyntasoinen omaperäisyys ja yksilöllisyys. Aivan kaikkea ei voi siis tavaramerkiksikään rekisteröidä.  Esimerkkeinä voidaan mainita geneeriset ilmaisut, kuten auto auton tavaramerkkinä, tai muut yleisesti vapaasti käytettäväksi tarkoitetut sanat ja mallit, kuten kolmio tai seitsemän uutiset.