27.3.2015

Tilaajavastuulaki uudistuu

Eduskunta on 11.3.2015 pitämässään täysistunnossa hyväksynyt hallituksen esityksen koskien tilajaavastuulain muutoksia ja lain uudistamista. Tilaajavastuulakia sovelletaan tilanteisiin, joissa tilaaja käyttää vuokrattuja työntekijöitä tai on tehnyt alihankintasopimuksen toimintaansa tavanomaisesti kuuluvista työtehtävistä. Rakentamisessa ja rakentamiseen liittyvässä korjaus-, hoito- ja kunnossapitotoiminnassa lakia sovelletaan rakennuttajina toimiviin tilaajiin.