27.8.2019

Omistajatietojen rekisteröintivelvoite 1.7.2019 lukien

1.7.2019 lukien voimaan tulleiden kaupparekisterilain muutosten johdosta lähes kaikkien yritysten on ilmoitettava kaupparekisteriin tosiasialliset edunsaajat. Vain pörssiyhtiöt, toiminimiyrittäjät, asunto-osakeyhtiöt, keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt, yhdistykset, säätiöt ja uskonnolliset yhdyskunnat on jätetty ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle. Ensimmäinen ilmoitus on tehtävä 1.7.2019 alkaen ja viimeistään 1.7.2020. Sen jälkeen ilmoitus on tehtävä aina, kun edunsaajissa tapahtuu muutoksia. Ilmoituksen voi tehdä maksutta kaupparekisterin ilmoituspalvelussa.