Blogi

28.2.2023

Peitellyn osingonjaon verotus kiristyi

Peitellyksi osingonjaoksi tulkitusta edusta tai varojenjaosta on aiemmin verotettu 75 prosentin osalta ansiotulona ja 25 prosenttia on ollut verovapaata tuloa. Sääntely kuitenkin kiristyi vuoden 2023 alussa voimaan tulleella lakimuutoksella. Tuloverolain 33 d §:n uuden 1 momentin mukaan verotusmenettelystä annetun lain 29 §:ssä tarkoitettu peitelty osinko on jatkossa kokonaisuudessaan veronalaista ansiotuloa. Uusi sääntely astui voimaan 1.1.2023 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2023 toimitettavassa verotuksessa.

17.3.2022

Louhimalla hankitun virtuaalivaluutan verotus

Näihin aikoihin vuodesta on veroilmoitusten tarkistaminen ja mahdollinen korjaaminen ajankohtaista. Monet käyvät nykyään kauppaa virtuaalivaluutoilla ja ostettujen virtuaalivaluuttojen luovutuksiin sovelletaankin luonnollisesti luovutusvoittosääntelyä. Virtuaalivaluuttaa voidaan kuitenkin hankkia myös louhimalla ja tällöin hankitun tulon verotus eroaa olennaisesti normaalista kaupankäynnin verotuksesta.

8.1.2021

Urheilutulojen rahastointi urheilijan sosiaaliturvan täydentäjänä

Nuorten Leijonien arvokisamenestyksen johdosta päätin ottaa aiheekseni urheilijoiden rahastointijärjestelmän, jonka olemassaolosta ei monikaan ole tietoinen. Urheilutulojen rahastointi on tuoreille pronssimitalisteillekin pian ajankohtaista, ja koronaviruksen taloudelliset vaikutukset kasvattavat urheilutulojen rahastoinnin merkitystä urheilijan sosiaaliturvan täydentäjänä.  

21.2.2020

Kuuden kuukauden sääntö sekä korona

Mitään ei ole pakko tehdä, kuin kuolla ja maksaa veroja. Uskoisin lähes kaikkien suomalaisten tietävän tämän sanonnan. Tähän liittyen kerron seuraavaksi niin sanotusta kuuden kuukauden säännöstä, jolla Suomi on kuitenkin luopunut oikeudestaan verottaa suomalaista, joka tekee tilapäisesti töitä ulkomailla. Sen mukaan ulkomailla tehty työ on verovapaata Suomessa, jos tietyt tuloverolain ehdot täyttyvät. Täyttä verovapautta ei kuitenkaan säännösten mukaan ole silti tarkoitusta antaa tällekään tulolle, vaikka se saattaa siihen jossain tapauksessa johtaa.

22.2.2019

Mitä eroa on kuudella kuukaudella ja 183:lla päivällä?

Molemmat tarkoittavat arkisemmin puolta vuotta, joten äkkiseltään ajateltuna kyse saattaisi olla yhdestä ja samasta asiasta. 

4.1.2019

Askeleen lähempänä yhteisöjen tulolähdejaon poistamista?

Yrittäjä ei välttämättä yritystoimintaa harjoittaessaan pysähdy heti ensimmäisenä miettimään, millä tavalla tämän juuri tietystä toiminnasta saadun tulon verotus toimitetaan. Yritystoiminta voikin sisältää luonteeltaan hyvin erilaisia toimintoja, ja niiden verotuksenkin toimittaminen tapahtuu nykyisin eri tavoilla.

25.8.2015

Uutta oikeuskäytäntöä kuuden kuukauden verovapaussäännöstä

Tuloverolain 77 §:n mukaan ulkomailla tehdystä työstä saatu palkka (ulkomaantyötulo) ei ole veronalaista tuloa, jos verovelvollisen oleskelu ulkomailla johtuu tästä työstä ja kestää yhtäjaksoisesti vähintään kuusi kuukautta (ulkomaantyöskentely). Lisäksi pykälässä on mainittu eräitä poikkeuksia, milloin palkkaa ei pidetä ulkomaantyötulona sekä muita soveltamisedellytyksiä.