Blogi

14.4.2023

KKO 2023:8 – Tavaramerkin haltija oli vastuussa tavaramerkeillään varustetun tuotteen aiheuttamasta vahingosta

Korkeimman oikeuden melko tuoreessa ratkaisussa KKO 2023:8 oli kyse tuotevastuusta ja siitä, oliko tavaramerkin haltija vastuussa tuotevahingosta, vaikka se ei ollut valmistanut tuotetta. Tapauksessa Philips- ja Saeco-tunnuksilla varustettu kahvinkeitin oli ostopäivän jälkeisenä päivänä aiheuttanut tulipalon. Kahvinkeittimessä ja sen pakkauksessa olleet tunnukset olivat yritys A:lle rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja kahvinkeittimen oli valmistanut A:n tytäryhtiö. Vakuutusyhtiö oli korvannut kuluttajalle tulipalosta aiheutuneen vahingon kotivakuutuksen perusteella, ja se vaati A:lta korvausta tuotevahingosta. A kiisti kanteen vedoten muun muassa siihen, ettei se ollut valmistanut kahvinkeitintä, eikä se ollut markkinoinut kahvinkeitintä Suomessa, joten se ei ollut vastuussa vahingosta.

24.8.2021

Valmistajan vastuu tuotevahingoista

Tuotevastuulaki (TVastuuL) tuli voimaan osaksi Suomen lainsäädäntöä vuonna 1991. Tuotevastuulain tarkoituksena on hallituksen esityksen mukaan (HE 119/1989 vp) laajentaa vahinkoa kärsineen oikeutta saada korvausta tuotevahingosta. Tuotevastuulain säätämisellä on tavoiteltu preventiovaikutusta, jolla pyritään ennaltaehkäisemään valmistajan liikkeelle laskemien tuotteiden turvallisuusriskejä. Tuotteen valmistajalla on tuotevastuulain asettamasta vastuusta vahingonkorvausvelvollisuuteen johtuen intressi huolehtia siitä, ettei valmistajan liikkeelle laskemat tuotteet aiheuta tuotteen kuluttajalle vahinkoa.