Blogi

25.10.2019

Turvallinen ja laillinen pyöräily

Syksyn edetessä päivät käyvät pimeämmiksi ja näkyvyys heikentyy räntä- ja lumisateiden vuoksi. Turvallisen liikenteen varmistamiseksi tieliikennelaki (267/1981) ja sitä täydentävät määräykset asettavat vaatimuksia sekä suosituksia, jotka polkupyörän on täytettävä. Liikenteessä ei riitä, että pyöräilijä näkee itse ympäristönsä katuvalojen ansiosta, vaan myös hänen on näyttävä muulle liikenteelle. Monet varusteet löytyvät pyöristä jo valmiiksi, mutta nekin kannattaa tarkistaa. Tässä blogissa käydään läpi syyspyöräilyssä huomioitavat pakolliset ja suositeltavat pyörän varusteet sekä esitellään uuden tieliikennelain (729/2018) tuoma muutos pyörän takavaloihin. Uusi tieliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020.

14.6.2019

Festari- ja tapahtumalavojen rakentaminen ja työturvallisuus

Työsuojeluviranomainen antoi kesäkuun alussa muistutuksen siitä, että tapahtuma- ja esiintymislavat ovat rakennelmina sellaisia, joiden pystytys- ja purkutyöt ovat rakennustöitä. Näihin töihin sovelletaan siis valtioneuvoston asetusta rakennustyön turvallisuudesta (205/2009).

26.11.2015

Asianajajien näkymätön rooli

Asianajajan tehtävänä on ajaa asiakkaansa asiaa parhaalla mahdollisella tavalla. Asianajajan ensisijaisena työkaluna on kirjoitettu laki. Lisäksi asianajaja voi tukeutua riippumattomaan ja toimivaan hallintokoneistoon, joka tarvittaessa tutkii ja ratkaisee asian ja huolehtii myös siitä, että ihmisten tai yritysten lailliset oikeudet tulevat turvatuksi. Näiden meille itsestään selvien rakenteiden ansiosta asianajaja voi asiakkaan asian ajamisen jälkeen palata arkisiin askareihinsa eli ajamaan seuraavan asiakkaansa asiaa.