Blogi

27.9.2022

Kanteen peruutus ja erityiset syyt korvausvelvollisuudesta poikkeamiseen

Helsingin hovioikeus on antanut tuoreen tuomion, jossa on jouduttu pohtimaan oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuutta tilanteessa, jossa kantaja on perunut kanteensa. Käräjäoikeus oli samassa asiassa velvoittanut kantajan pitämään syntyneet oikeudenkäyntikulut omana vahinkonaan.

7.9.2021

Korvausvastuusta ja ilmoittamisvelvollisuudesta asunto-osakeyhtiössä

Korkein oikeus on kesällä 2021 antanut mielenkiintoisen asunto-osakeyhtiön kunnossapitoa koskevan ennakkoratkaisun KKO 2021:35.

18.4.2017

Parempi aikaisemmin kuin aikaisemmin

Jokainen tuntee sanonnan ”parempi myöhään kuin ei milloinkaan”. Sanonta pätee hyvin moneen eri tilanteeseen ja sitä voi käyttää useassa eri asiayhteydessä. On kuitenkin eräs asia, jossa sanonta ei päde ollenkaan. Tässä asiassa sanonnan voisi jopa kääntää kuten otsikossa; parempi aikaisemmin kuin aikaisemmin.

16.2.2016

Karkaamisesta ja määräpäivistä

Vangin karkaaminen on Suomessa rikos toisin kuin suuressa osassa Euroopan maita, mukaan lukien muun muassa naapurimaamme Ruotsi. Opiskeluajoiltani 1980 luvulta on jäänyt mieleen oikeuspoliittinen keskustelu, joka vahvasti pyrki siihen, että kyseinen menettely tulisi dekriminalisoida. Perusteena oli paitsi kansainvälinen vertailu, niin myös se, että keskustelijoiden näkemyksen mukaan ihmisellä on luontainen voimakas vapauden kaipuu ja näin muodoin karkaaminen tai sen yrittäminen on luonnollista ja jopa vangin perusoikeus.