10.9.2015

Työsuhteen päättämiselle ei ollut asiallisia ja painavia perusteita

Helsingin hovioikeus on 6.5.2015 antamassaan ratkaisussa katsonut, ettei työnantaja B ry:llä ollut lainmukaisia perusteita A:n työsuhteen päättämiseen.