7.6.2019

Vastikkeen alentaminen asunto-osakeyhtiössä osakkeenomistajan aikaisemmin suoritettaman remontin vuoksi

Käsittelen tässä lyhyessä blogissa asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajan vastikkeen alentamista. Vastikealennuksesta käytetään vakiintuneesti sekä asunto-osakeyhtiölain esitöissä että oikeuskirjallisuudessa myös termejä hyvitys ja hyvittäminen. Asunto-osakeyhtiölain (22.12.2009/1599, ”AsOYL”) 6 luvun 32 §:ssä säädettään tilanteesta, missä asunto-osakeyhtiön osakkeenomistaja voi olla oikeutettu vastikkeensa alentamiseen, mikäli tämän hallitsemassa huoneistossa on jo tehty vastaava kunnossapito- tai uudistustyö, jonka yhtiö aikoo toteuttaa vastikevaroin katettavana hankkeena.