Blogi

26.1.2024

Konkurssipesän haltuunotto – tietoa konkurssimenettelyn alkuvaiheesta

Konkurssi tarkoittaa velallisen kaikkia velkoja koskevaa maksukyvyttömyysmenettelyä, jossa velallisen omaisuus realisoidaan eli muutetaan rahaksi, ja varat käytetään velkojen eli konkurssisaatavien maksamiseen. On huomattava, että konkurssiin voidaan asettaa yritysten lisäksi myös luonnollinen henkilö, yhteisö taikka säätiö. Sen sijaan esimerkiksi valtiota, kuntaa, kirkkoa ja näiden yhteistoimintaelimiä tai vastaavia ei voida asettaa konkurssiin.

22.11.2021

Kuittauksen yleiset edellytykset konkurssissa

Suomen konkurssilainsäädäntö on perinteisesti ollut kuittausmyönteinen. Esimerkiksi kahden yhtiön läheinen yhteistoiminta on omiaan aiheuttamaan tilanteita, joissa konkurssin sattuessa pesäluetteloon kirjataan saman yhtiön nimi sekä varojen että velkojen alle. Konkurssilain mahdollistama kuittausoikeus on tällaisissa tilanteissa velkojan hyvä ystävä. Velkojan oikeus kuittaukseen ei nimittäin rajoitu vain hänelle kertyvään jako-osuuteen, vaan se koskee koko konkurssisaatavaa. Seuraavaksi käsittelen kuittauksen yleisiä edellytyksiä konkurssissa.

16.4.2015

Uutta oikeuskäytäntöä velan vanhentumisesta

Velan yleinen vanhentumisaika on kolme vuotta. Tämä aika alkaa pääsääntöisesti kulumaan velan eräpäivästä. Velan vanhentuminen katkeaa esimerkiksi silloin kun velkoja vaatii velalliselta suoritusta tai muutoin muistuttaa velallista velasta. Kysymyksenä ennakkotapauksessa KKO:2015:28 oli voidaanko velkojan katsoa katkaisseen velan vanhentuminen tilanteessa, jossa velallinen kiistää saaneensa velkojan lähettämiä kirjeitä tiedoksi.