Blogi

16.2.2022

Harkitsetko sukupolvenvaihdoksen toteuttamista lahjoittamalla osakkeita osakeyhtiölle?

Osakeyhtiön sukupolvenvaihdos on mahdollista toteuttaa perintö- ja lahjaverotuksessa verotehokkaasti lahjoituksen taikka lahjanluonteisen kaupan avulla. Tiettyjen edellytysten täyttyessä osakkeista maksettava lahjavero voidaan nimittäin jättää panematta maksuun joko kokonaan tai osittain. Osittaisesta huojennuksesta on käytännössä kyse tilanteessa, jossa sukupolvenvaihdos toteutetaan puhtaana lahjoituksena ja täyden huojennuksen taas voi saada, mikäli luovutuksensaaja maksaa vastiketta yli 50 % osakkeiden käyvästä arvosta.

1.2.2022

Verotuksessa vahvistettu tappio ja omistajanvaihdos

Elinkeinotoiminnassa syntynyt tappio saadaan verotuksessa vähentää pääsääntöisesti myöhemmästä elinkeinotoiminnan tuloksesta.  Omistajanvaihdostilanteissa ja muissa omistussuhteisiin vaikuttavissa järjestelyissä on kuitenkin hyvä muistaa, että tämä tappion vähennysoikeus voidaan menettää omistajanvaihdoksen seurauksena.

6.6.2017

Koska viimeksi tarkistit kiinteistöverotuspäätöksesi?

Kiinteistöverotuksessa törmää aika ajoin selviin virheisiin. Tämä johtuu yleensä siitä, että kiinteistöverotus on kaavamaista ja melko automatisoitua verotusta. Niinpä kiinteistöverotuspäätös kannattaa tarkastaa säännöllisesti ja katsoa, onko päätöksen selvitysosaan kirjattu kiinteistön ja rakennusten tiedot oikein.

11.12.2015

Rakentamisen hallintotaakkaan kevennyksiä

Suomessa erityisesti rakennusteollisuuteen liittyy paljon harmaan talouden kitkemiseksi luotua sääntelyä, joka asettaa yrittäjälle velvollisuuksia ja samalla hallinnollista kuormitusta. Näitä ovat mm. tilaajavastuulain mukaisten selvitysten hankkiminen sekä urakkailmoitusten tekeminen verottajalle.