Blogi

31.1.2024

Vuokranantajan oikeudet vuokralaisen maksukyvyttömyystilanteessa

Tilastokeskuksen mukaan (https://www.stat.fi/julkaisu/cl7yg4d8crpbu0cuhc1rw7spa) konkurssien määrä oli 12 kuukauden ajanjaksolla katsottuna marraskuussa 2023 suurempi kuin kertaakaan 25 vuoteen. Konkurssien määrän lisääntyessä myös yhä useampi vuokranantaja on sen tilanteen edessä, että vuokralainen asetetaan konkurssiin. Myös yrityssaneeraukseen hakeutuvien vuokralaisten määrä kasvaa. Vuokranantajan on tällöin hyvä olla selvillä yrityssaneeraus- ja konkurssimenettelyjen vaikutuksesta vuokrasuhteeseen ja vuokranantajan saataviin.

31.10.2023

Maanomistaja, kiinnitä huomiota ainakin näihin seikkoihin tuulivoimahankkeen maanvuokrasopimuksessa

Tuulivoimahankkeet ovat Suomessa nousseet viime vuosina merkittäväksi osaksi energiastrategiaa ja kestävän kehityksen tavoitteita. Tuulivoimahankkeiden myötä tuulivoimayhtiöt solmivat maanomistajien kanssa maanvuokrasopimuksia koskien vuokrattavaa hankealuetta. Usein maanomistajat muodostavatkin sopimusneuvotteluita varten neuvottelukunnan, joka koostuu sekä maanomistajista että mahdollisista asiantuntijajäsenistä. Neuvottelukunnan tarkoituksena on hankealueen maanomistajien puolesta neuvotella maanvuokrasopimukset. Tuulivoimahankkeen maanvuokrasopimuksessa on hyvä huomioida maanomistajan näkökulmasta ainakin seuraavat seikat:

25.4.2023

Vuokranantajan oikeus vahingonkorvaukseen vuokralaisensa konkurssissa

Helsingin hovioikeus on 17.4.2023 antamallaan tuomiolla pysyttänyt Helsingin käräjäoikeuden ratkaisun, jonka mukaan vuokranantajana toimineella Kesko Oyj:llä ei ollut oikeutta valvoa vuokralaisensa Anttila Oy:n konkurssissa vahingonkorvaussaatavaa. Tuomioistuimet ovat katsoneet, että vuokranantajan liiketiloissa vuokrasopimusten purkautumisen jälkeen teettämät muutostyöt eivät ole sellaisia kohtuullisia vahingonrajoittamistoimia, jotka vuokralainen tässä tapauksessa on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle.

22.12.2022

Juridiikka on mielenkiintoista

Toimistomme avusti vuonna 2017 Stockmann Oyj Abp:tä, kun se myi Stockmann Herkku -liiketoiminnan. Kollegani Jyrki Prusila oli vastuussa tuosta projektista. Kun Stockmannin yrityssaneerausmenettely keväällä 2020 alkoi, yhtiö irtisanoi osana saneeraustoimia eräitä tavaratalojensa vuokrasopimuksia, jolloin myös noiden tavaratalojen Herkku-liiketoimintojen jatkajien alivuokrasopimukset päättyivät. Tästä syntyi yhden alivuokralaisen kanssa erimielisyys siitä, miten sen mahdollista vahingonkorvaussaatavaa käsitellään yrityssaneerauksessa.

22.11.2022

Huoneiston puhtaanapidon ja siivoamisen laiminlyönti oikeutti vuokranantajan purkamaan vuokrasopimuksen

Korkein oikeus antoi vastikään ratkaisun KKO 2022:61, jossa linjattiin vuokranantajan mahdollisuutta purkaa asuinhuoneiston vuokrasopimus huoneiston puhtaanapidon ja siivoamisen laiminlyönnin perusteella.

27.9.2022

Kanteen peruutus ja erityiset syyt korvausvelvollisuudesta poikkeamiseen

Helsingin hovioikeus on antanut tuoreen tuomion, jossa on jouduttu pohtimaan oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuutta tilanteessa, jossa kantaja on perunut kanteensa. Käräjäoikeus oli samassa asiassa velvoittanut kantajan pitämään syntyneet oikeudenkäyntikulut omana vahinkonaan.

4.2.2022

Tarina irtaimeen esineeseen kohdistuvasta sale and lease back -muotoisesta vakuusjärjestelystä

Eräs suksia valmistava yritys oli jo jonkin aikaa harkinnut laajentavansa toimintansa kattamaan myös suksisauvojen valmistuksen. Sauvojen valmistuksen aloittaminen edellytti kuitenkin, että yritys investoisi toiseen tuotantokoneeseen, sillä yrityksen jo omistama kone soveltui vain suksien valmistamiseen. Investointitarve taas edellytti rahoituksen hankkimista, ja yritys olikin eri rahoitusjärjestelyjä harkittuaan valinnut rahoitusmuodoksi sale and lease back -järjestelyn.

20.8.2020

Vuokralaista ei voi velvoittaa maksamaan tuomion antamishetkellä erääntymättömiä vuokria (KKO 2020:57)

Jos laissa määrätään vuokranmaksuvelvollisuudesta hallintaoikeuden päättymisen jälkeiseltä ajalta vuokralaisen vielä pitäessä huoneistoa hallinnassaan, olisiko silloin myös selvää, että tuomioistuin voisi velvoittaa vuokralaista maksamaan vuokraa tältä tulevaisuudessa tapahtuvalta ajalta? Ei ole, toteaa korkein oikeus tuoreessa niin sanottuja päivävuokria koskevassa ratkaisussaan.

5.5.2020

Keskustele vuokranantajasi kanssa vuokranalennuksesta

Koronaviruksen aiheuttamat ongelmat näkyvät erityisesti toimialoilla, joissa yrittäjä joutuu vähentyneen asiakasvirran lisäksi maksamaan vuokraa liikehuoneistostaan, mikä entisestään heikentää yrittäjän mahdollisuuksia pärjätä hengissä vallitsevien olojen aikana. Tällaisia yrityksiä ovat erityisesti erilaiset kivijalkaliikkeet; esimerkiksi vaatteita ja käyttötarvikkeita myyvät liikkeet sekä erilaiset palveluja myyvät yritykset, kuten parturi-kampaamot, kauneudenhoitoalan yritykset ja fysioterapeutit, puhumattakaan ravintoloista. Onneksi näiden tilanne hieman helpottuu kesällä, kun myös ravintoloiden ovia voidaan valtiovallan eilen tekemillä päätöksillä vähitellen ja pienin askelin avata.

10.5.2016

Aina roiskuu kun rapataan

Mutta kenen vastuulla on, jos roiskuminen tapahtuu vuokratuissa liiketiloissa? Liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain mukaan vuokralaisella on velvollisuus hoitaa hallinnassaan olevaa huoneistoa huolellisesti ja ottaa huomioon, että huoneisto on toisen omaisuutta. Jos vuokranantaja vastaa tilojen kunnosta ja kunnossapidosta, ei vuokralainen ole vastuussa tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu huoneiston käyttämisestä siihen tarkoitukseen, johon se on vuokrattu.