Blogi

7.6.2022

Asianajotoimiston kesä ja määräajat

Energiayhtiön yhtiöjärjestyksessä osakkeet jaettiin kahteen eri sarjaan hiukan sen mukaan, minkä tyyppisiä omistajia osakkaat olivat. Paperit oli laadittu huolella, ja tasapainoa kummankin osakesarjan omistajien välillä pidettiin pyhänä. Oli kesä kauan sitten ja puhelin soi: ”Luitteko Suomen ensimmäisestä julkisesta kombinaatiofuusiosta?” ”Kyllä.” ”Voitteko selvittää, syntyykö osakkeenomistajalle lunastusoikeus, jos eri osakesarjoja omistavat yhtiöt sulautuvat kombinaatiofuusiolla? Vastaus tarvitaan viiden päivän kuluessa.” Ei hätää, sillä miltei 100 vuotta voimassa ollut osakeyhtiölaki oli juuri uudistettu, ja tähänkin kysymykseen varmasti löytyy laista vastaus. Lämpötila ilmastoimattomassa konttorissa, hulppeassa huoneessa kaakeliuunin vieressä lähenteli 30 astetta.

16.8.2016

Poukkoilevaa päätöksentekoa – erityisesti työoikeuden saralla

Viime talvena hallituksen suunnitellessa niin sanottujen pakkolakien toteuttamista saimme tottua siihen, että tehtyjä päätöksiä peruttiin tai muutettiin jatkuvasti niiden törmättyä milloin kätilöiden vastustukseen, milloin taas mahdollisiin ristiriitoihin perustuslain tai EU-lainsäädännön kanssa. Vaikutelma oli, että ensiksi päätettiin ja päätösten seurauksia arvioitiin vasta sen jälkeen. Lopulta pakkolakien valmistelu keskeytettiin, kun työmarkkinaosapuolet alkukesällä hyväksyivät pakkolakien vaihtoehtona olleen niin sanotun kilpailukykysopimuksen.