13.9.2017

Pohjoista ulottuvuutta

Suomen Asianajajaliiton puheenjohtajana vastaan myös liiton kansainvälisestä yhteistyöstä, jota tehdään monella eri foorumilla. Meille lähin viiteryhmä ovat muut Pohjoismaat ja myös Baltian maat. Paitsi, että ne ovat maantieteellisesti lähellä, niiden yhteiskunta- ja oikeuskuntajärjestelmät ovat varsin lähellä omaamme. Myös kulttuureissa on paljon yhteistä pitkän yhteisen historian ansiosta. Lainsäädäntö, oikeusjärjestelmä ja asianajajakunnan asema oikeudenhoidon toimijana ovat hyvin yhteiskunta- ja kulttuurisidonnaisia. Siksi yhteistyö lähimaidemme kanssa antaa yleensä eniten konkreettisia eväitä omaan tekemiseen.