30.8.2017

Osakkeenomistajien yhdenvertaisuus asunto-osakeyhtiöissä

Asunto-osakeyhtiön toiminnassa osakkeenomistajien yhdenvertaisuus on keskeinen periaate. Laissa todetaan osakkeenomistajien yhdenvertaisuudesta, että kaikki osakkeet tuottavat yhtiössä yhtäläiset oikeudet, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Sellaista päätöstä ei saa tehdä, eikä sellaiseen toimenpiteeseen ryhtyä, josta voi aiheutua jollekin osakkeenomistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella.