Blogi

10.6.2024

Mitä olisi hyvä tietää yritysjärjestelyistä?

Yritysjärjestelyistä puhuttaessa tarkoitetaan järjestelyjä, joilla muutetaan yrityksen omistuksen rakenteita tai sen liiketoimintaa. Taustalla voi olla tavoite yrityksen koon kasvattamisesta tai liiketoiminnan laajentamisesta taikka riskien vähentämisestä koko yrityksen toiminnassa tai tietyllä toiminnan osa-alueella. Useimmiten kyseessä on pitkä ja monimutkainen prosessi, jossa tulee ottaa huomioon useita seikkoja. Huomioon otettavien asioiden painoarvo myös riippuu aina siitä, mikä on juuri käsillä olevan yritysjärjestelyn tavoitteena. Arvioitaessa yritysjärjestelyn merkitystä, vaikutusta ja ajankohtaisuutta yritys voi joko itse peilata muutosten mahdollisia vaikutuksia tavoitteisiinsa nähden, tai arvioinnin tekemiseen voidaan hankkia ulkopuolinen asiantuntija. Keskeiset yritysjärjestelyjä sääntelevät lait ovat osakeyhtiölaki sekä elinkeinoverolaki eli tarkemmin, laki elinkeinotulon verottamisesta. Koska huomioon otettavia seikkoja on lukuisia, kannattaa ennen yritysjärjestelyyn ryhtymistä punnita vaihtoehdoista se, joka vastaa yrityksen tarpeita parhaiten.

13.5.2024

Mitä tarkoitetaan Due Diligence-tarkastuksella?

Yksi yrityskauppojen yhteydessä hyvin usein esiintyvä termi on Due Diligence eli yleisemmin, DD. Monelle yritykselle DD:n sisältö ja tarkoitus on kuitenkin epäselvää. Minkä takia DD:tä sitten tehdään ja miksi sitä pidetään niin tärkeänä?

21.9.2021

Mihin (ihmeeseen) tarvitaan asianajajaa?

Toimistomme ei kovinkaan paljoa tee markkinointia, mutta kun joskus kerromme palveluistamme yritykselle, joka ei ole asiakkaamme, ylivoimaisesti yleisin vastaus on, että kun ei meillä ole ollut mitään riitoja, ei tarvita juristiakaan.

21.5.2021

Locked box – aarrearkku vai mistä kysymys?

Viimeaikojen yrityskauppauutisia seuratessa on joku muukin voinut kiinnittää huomiota siihen, että kaupan kohteen kauppahinta, erityisesti milloin se vaikuttaa erityisen korkealta, ilmoitetaan täysin kiinteänä. Silloin nekin osakkeenomistajat, jotka eivät ole olleet kaupanteossa mukana, voivat varsin helposti laskea osakekohtaisen kauppahinnan. Miten tähän päästään, kun usein aikaisemmin on puhuttu yritysarvosta tai velattomasta hinnasta ja nyt ilmoitetaan osakkeiden kauppahinta ikään kuin olisi ostettu tukku osakkeita arvopaperipörssistä tai asunto-osakeyhtiön osakkeita, joihin ei sisälly minkäänlaista hinnantarkastusmekanismia. Samalla huomio kiinnittyy siihen, että kauppa yleensä pystytään toteuttamaan hyvin nopeasti ja vain välttämättömien viranomaislupien saamisen jälkeen. Selityksenä on ns. locked box -kauppahintamekanismin käyttäminen. Kyse ei toki ole mistään uutuudesta, mutta silti tuntuu, että erityisesti huutokauppatilanteissa myyjän kannattaa ehdottaa locked box -mekanismia, joka tekee tarjousten vertailtavuuden hyvin helpoksi ja käytännössä eliminoi osapuolten välillä tarpeen laatia perinteinen closing-päivän laskelma, jota sitten määräajoissa kommentoidaan puolin ja toisin ja jonka osalta ensi kädessä erimielisyydet ratkaistaan ulkopuolisen asiantuntijan avulla ja viime kädessä esimerkiksi välimiesmenettelyssä.

23.3.2017

Sananen sulautumisvastikkeesta

Osakeyhtiöiden sulautuminen eli fuusio on yritysjärjestely, jossa osakeyhtiö (sulautuva yhtiö) sulautuu toiseen osakeyhtiöön (vastaanottava yhtiö), jolloin sulautuvan yhtiön varat ja velat siirtyvät vastaanottavalle yhtiölle ja sulautuvan yhtiön osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena vastaanottavan yhtiön osakkeita, rahaa tai muuta omaisuutta.