Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Blogi

Tämä on Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy:n blogi. Kirjoittajina toimivat toimistomme asianajajat ja kirjoitukset käsittelevät juridisia aiheita laidasta laitaan - joskus vähän laidan ulkopuoleltakin. Otamme kiinni ajankohtaisiin aiheisiin ja nostamme esiin mielenkiintoisia kysymyksiä myös ei-niin-ajankohtaisista juridisista aiheista.

Vastuu

Tagit

18.6.2015

Suomen Asianajajaliiton valtuuskunta koolla

Suomen Asianajajaliitto on asianajajalakiin perustuva julkisoikeudellinen yhteisö. Asianajajaliitto sääntelee ja valvoo asianajotoimintaa, edistää asianajopalveluiden laatua, kouluttaa ja tukee asianajajia sekä kehittää oikeusoloja ja oikeusturvaa. Kaikki Suomen runsaat 2.000 asianajajaa kuuluvat Asianajajaliittoon.

Asianajajaliiton ylin päättävä elin valtuuskunta oli koolla Vaasassa kesäkuun alussa. Risto Sipilä Asianajotoimisto Boreniukselta valittiin jatkamaan liiton puheenjohtajana ja Jarkko Ruohola Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO:lta varapuheenjohtajana. Sääntömääräisten asioiden käsittelyn lisäksi valtuuskunnan kokouksessa jaettiin Vuoden oikeusteko -palkinto korkeimman oikeuden presidentille Pauliine Koskelolle, perusteena erityisesti hänen rohkeat ja ennakkoluulottomat julkiset kannanottonsa oikeudenhoidon uudistamisen puolesta.