Blogi

20.12.2016

Rauhan juhla vai kaupan juhla?

Neljä päivää jouluun on ja elämme vuoden vilkkaimpia kauppapäiviä. Tavaratalot ja ostoskeskukset täyttyvät paniikinomaisessa jouluhysteriassa tungeksivista ihmisistä etsimässä vielä viimeisiä lahjoja pukinkonttiin ja sitä juuri oikeanlaista ja -kokoista luomukinkkua joulupöytään. Joku kiertää kaupasta toiseen etsien epätoivoisesti ruokalehdestä löytämänsä uuden kinkkukastikereseptin määräämääharvinaista maustetta. Ruuhka-aikaan kauppareissulle ei kannata lähteä minuuttiaikataululla.

14.12.2016

Kannattaako lahjoittaa nyt vai odottaa vuoden 2017 puolelle?

Hallitus on esittänyt perintö- ja lahjaverolakia muutettavaksi siten, että verotusta kevennettäisiin veroasteikkojen kaikissa portaissa. Eduskunta on lain ensimmäisessä käsittelyssä hyväksynyt lakiehdotuksen sen sisältöisenä, kuin hallitus on sitä esittänyt ja täydentänyt. Toinen käsittely on pidetty 12.12.2016, mutta keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. Muutoksen olisi tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017. Tällä hetkellä näyttää siis siltä, että hallituksen esitys tultaisiin hyväksymään, mutta asia ei edelleenkään ole varma.

9.12.2016

Kohti nollaenergiarakentamista

Energiatehokkuuden parantaminen on yksi Euroopan Unionin keskisimmistä ilmasto- ja energiapoliittisista tavoitteista ja osa 202020 by 2020 tavoitetta onkin energiatehokkuuden parantaminen 20 % verrattuna ilman uusia toimenpiteitä toteutuvaan kehitykseen. Energiatehokkuutta on pyritty parantamaan lainsäädännöllä erityisesti rakennusten osalta, sillä ne ovat yksi suurimmista energiasyöpöistä unionin kokonaisenergiankulutuksesta.

7.12.2016

Takaisinsaannista konkurssipesään

Korkein oikeus on 5.12.2016 antanut takaisinsaantia konkurssipesään koskevan ratkaisun KKO 2016:82.

2.12.2016

Tutkintavankeudelle uusia vaihtoehtoja

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen, jossa esitetään pakkokeinolakiin lisättäväksi säännökset tehostetusta matkustuskiellosta sekä tutkinta-arestista.

2.12.2016

#Yleisradio #sananvapaus #demokratia

Piti kirjoittamani ihan muusta, mutta pakkohan se on itsekin kirjoittaa viikon puheenaiheesta -asianajajan silmin. Mitä tarkoittaakaan sananvapaus ja median riippumattomuus asianajajalle? Mitkä ovatkaan Yleisradion tehtävät, jos mietitään demokratian toteutumista ja politiikan toimittamista?

25.11.2016

Omaisuuden arvostaminen osituksessa

Omaisuuden arvostaminen osituksessa nojaa tiettyihin perusperiaatteisiin, mutta on usein varsin tapauskohtaista. Arvostamisesta hankalaa tekee sen, että laki sisältää varsin suppeasti ohjeistusta omaisuuden arvostamiseen, joten tosiasiassa oikeuskäytäntö ja oikeuskirjallisuuden kannanotot muodostavat perustan arvonmääritykselle. Niin kuin oikeudessa yleensäkin, vallitsee omaisuuden arvostamisessakin tietyiltä osin sopimusvapaus. Jos puolisot esimerkiksi avioero-osituksessa ovat yksimielisiä, saavat he vapaasti sopia osituksessa käytettävistä arvoista, kunhan eivät näin loukkaa sivullisen oikeutta. Seuraavaksi sanottu on kirjoitettu lähinnä avioero-ositusta silmällä pitäen.

24.11.2016

Säädetäänkö liian kovia sanktioita?

Erilaisissa yrityksiä koskevissa, usein EU:sta lähtöisin olevissa lainsäädäntöhankkeissa säädetään nykyisin velvoitteiden laiminlyönnistä yrityksille hyvin raskaita sakkoja, seuraamusmaksuja ja muita sanktioita.

23.11.2016

Rikosuhrimaksu käyttöön 1.12.2016 alkaen

Rikosuhrimaksu on uusi maksu, joka kerätään rikoksentekijöiltä. Rikosuhrimaksu aiheuttaa siten rikoksesta tuomitulle varsinaisen rangaistuksen ohella taloudellisen lisäseuraamuksen, jonka suuruus riippuu tuomitun rikoksen rangaistusasteikosta. Maksun tarkoituksena on vahvistaa rikoksen uhrien tukipalveluihin kohdennettavaa valtionrahoitusta. Rikoksentekijät velvoitetaan rikosuhrimaksulla osallistumaan rikoksen uhrien tukipalvelujen rahoittamiseen. Oikeusministeriössä on arvioitu, että rikosuhrimaksulla kertyy vuosittain 4,5 miljoonaa euroa uhrien tukipalveluihin.

22.11.2016

Korkein oikeus linjasi työsuhteen ehtojen yksipuolista muuttamista koskevaa menettelytapaa (KKO 2016:80)

Korkeimman oikeuden käsiteltävänä oli vastikään juttu, jossa yhtiö oli yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen ilmoittanut työntekijöilleen toimipaikan lakkauttamisesta ja työntekijöiden siirtymisestä työskentelemään toisessa kaupungissa sijaitsevaan yhtiön toimipaikkaan. Työntekijä, jonka työsopimukseen oli kirjattu työn suorittamispaikaksi yhtiön vanha toimipaikka, ei ollut saapunut uuteen toimipaikkaan ilmoitetun muuttoajankohdan jälkeen. Yhtiö oli katsonut työntekijän olevan perusteetta poissa työstä ja purkanut työsopimuksen.

11.11.2016

KKO 2016:79 – Vastuu takuuajan jälkeen

Tavanomaisesti urakoitsijan vastuu tilaajaa kohtaan päättyy takuun viimeisenä päivänä. Korkein oikeus katsoi tuoreessa ratkaisussaan, että urakoitsija voi olla vastuussa tilaajalle sovitun takuuajan jälkeenkin.

10.11.2016

Sananen takaisinsaannista konkurssissa

Konkurssi on likvidaatiomenettely, joka tähtää velallisen omaisuuden realisointiin ja jakamiseen velkojille. Koska konkurssi on sidoksissa velallisen maksukyvyttömyyteen, on olemassa riski, että velallinen on pyrkinyt turvaamaan omaa etuaan velkojien oikeuksien sijaan.

4.11.2016

Ositus toimituksena

Ajatuksenani oli alun perin kirjoittaa omaisuuden arvostamisesta osituksessa, kunnes huomasin, ettei ositusta ole käsitelty blogissamme juuri lainkaan. Siksipä totesin, että on kenties hyödyllistä kertoa lukijoillemme ositus toimituksena pääpiirteissään. Omaisuuden arvostamista käsittelen tätä seuraavalla kirjoituskerrallani. Alkuun todettakoon lyhyesti, että mikäli puolisoilla on ollut avio-oikeuden poissulkeva avioehto, suoritetaan puolisoiden välillä ainoastaan omaisuuden erottelu – määritetään siis mikä osa omaisuudesta kuuluu kenellekin.

25.10.2016

Sähköpostin häilyvä suoja

21.10.2016

Verkkokauppashoppailua

Digitalisaatio on johtanut kulutustottumustemme muuttumiseen; kuvaan ovat astuneet verkkokaupat. Verkosta ostettuina tuotteet ovat usein edullisempia ja valikoima rajaton; mitä et löydä verkosta, ei ole käytännössä olemassa. Verkkokauppojen yleistymisen myötä yhä useampi siirtää ostoksensa perinteisistä kivijalkakaupoista verkon puolelle.

18.10.2016

Tarttisko täst kämpäst joku reklamaatio tehdä?

Yksittäiselle ihmiselle oman kodin hankkiminen on pääsääntöisesti elämän suurin ja taloudellisesti merkittävin hankinta. Toisinaan ajatus juuri hankitusta unelmatalosta murenee, kun kaupanteon jälkeen rakennuksesta löytyykin merkittäviä puutteita, vaurioita tai rakennusvirheitä, jotka eivät ole tulleet esiin kaupantekohetkellä. Tällöin nousee esiin kysymys siitä, että oikeuttavatko tehdyt havainnot rahalliseen hyvitykseen tai jopa kaupan purkamiseen.

14.10.2016

Testamentti- vai perintösaanto?

Palaan aiempaan kirjoitukseeni, jossa käsittelin tehokasta osittaista luopumista testamentti- ja perintösaannoissa . Kuten teksti toi ilmi, on verotuksellisesti edullisempaa luopua osittain sellaisesta omaisuudesta, joka tulee testamentin nojalla. Mutta millainen testamentti tällaiseen tilanteeseen tulee laatia?

11.10.2016

Miten hallituksen jäsen voi kontrolloida riskiä henkilökohtaisesta vastuusta?

Korkein oikeus (KKO) linjasi ratkaisussaan 2016:58 osakeyhtiön hallituksen jäsenen henkilökohtaista vastuuta. Kyse oli ns. asiantuntijajäsenenä yhtiön hallituksessa toimineen kahden henkilön vastuusta yhtiön toiminnassa tapahtuneesta ympäristön turmelemisesta. Ratkaisu koski hallituksen jäsenen vastuuta rikosasiassa, mutta ratkaisun perusteluissa esitetyt kannanotot ovat mielestäni huomionarvoisia yleisemminkin hallituksen jäsenen vastuun määrittelyssä. Olen listannut alle muutamia sellaisia ratkaisusta johdettavissa olevia seikkoja, joita kannattaa omassa hallitustyöskentelyssä ottaa huomioon. Ratkaisu on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa: https://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2016/20160058

6.10.2016

Yhtenäispatentin epävarma tulevaisuus

Nelisenkymmentä vuotta sitä suunniteltiin, maaliviiva häämötti ensivuoden tammikuussa ja nyt ollaan lähtöruutua muistuttavassa tilanteessa. Euroopan Unionin oman patenttijärjestelmän, yhtenäispatentin voimaantulo otti jälleen askeleen taaksepäin ja alkuvuoden ratifiointisuunnitelmat menivät uusiksi.

4.10.2016

Perinteet luovat pohjaa tulevaisuudelle

Kirjoitan tätä paluumatkalla Lontoosta, jossa edustin Suomen Asianajajaliittoa Opening of the Legal Year -tapahtumassa. Seremoniaa on vietetty lähes saman sisältöisenä keskiajalta alkaen. Ison-Britannian ylimpien tuomioistuimien tuomarit ja valikoitu joukko asianajajia kokoontuvat lokakuun ensimmäisenä arkipäivänä Westminster Abbeyyn aloittamaan tuomioistuinten vuoden. (Ajankohta juontaa juurensa yliopistojen Michaelmas-lukukauden alkamisesta.)

Näytä lisää