Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Blogi

Tämä on Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy:n blogi. Kirjoittajina toimivat toimistomme asianajajat ja kirjoitukset käsittelevät juridisia aiheita laidasta laitaan - joskus vähän laidan ulkopuoleltakin. Otamme kiinni ajankohtaisiin aiheisiin ja nostamme esiin mielenkiintoisia kysymyksiä myös ei-niin-ajankohtaisista juridisista aiheista.

Vastuu

Tagit

14.12.2016 - Harri Lukander

Kannattaako lahjoittaa nyt vai odottaa vuoden 2017 puolelle?

Hallitus on esittänyt perintö- ja lahjaverolakia muutettavaksi siten, että verotusta kevennettäisiin veroasteikkojen kaikissa portaissa. Eduskunta on lain ensimmäisessä käsittelyssä hyväksynyt lakiehdotuksen sen sisältöisenä, kuin hallitus on sitä esittänyt ja täydentänyt. Toinen käsittely on pidetty 12.12.2016, mutta keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. Muutoksen olisi tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017. Tällä hetkellä näyttää siis siltä, että hallituksen esitys tultaisiin hyväksymään, mutta asia ei edelleenkään ole varma.

Jos mietit nyt lahjoittamista tai lahjan vastaanottamista, voi olla järkevää odottaa muutaman viikon, sillä todennäköisesti lahjaveroasteikot alenevat vuoden alusta lukien. Mistään suurista muutoksista ei kuitenkaan ole kysymys eli, jos lahjoituksen aikataululla on tärkeä merkitys, ei tuolloin kannata jäädä odottamaan.

Verotaulukkoja muutetaan niin, että lahjan määrää koskevia asteikkoja helpotetaan hieman, samoin kustakin lahjoituksesta olevan vakioerän määrää ja myös veroprosentteja. Kun veroprosentit nyt vaihtelevat 8–20 prosentin välillä ensimmäisessä veroluokassa eli läheisten kesken tehtävissä lahjoituksissa, ehdotetaan veroprosenteiksi muutosten jälkeen 8–17 prosenttia. Suurien lahjoitussummien kohdalla tietysti euromääräiset säästöt ovat jo sen arvoisia, että odottaminen saattaa kannattaa. Esimerkiksi yritysten ja maatilojen sukupolvenvaihdosjärjestelyissä summat ovat helposti sitä luokkaa, että odottaminen palkitaan.