Blogi

21.12.2018

Oikeusvaltio kehittyy

Olin pari viikkoa sitten edustamassa Suomen Asianajajaliittoa Vilnassa Liettuan asianajajaliiton 100-vuotisjuhlallisuuksissa. Juhlat olivat hienot, mutta oma huomioni kiinnittyi erityisesti siihen, miten tiiviisti Liettuan valtiollinen kehitys ja riippumattoman asianajajakunnan vaiheet nivoutuivat toisiinsa.

14.12.2018

Kokoontumislakiin esitetään muutosta

Kirjoittaessani tätä blogia olen seurannut Ranskassa viime aikoina pidettyjä protesteja, jotka ovat muuttuneet osin väkivaltaisiksi. Mielestäni mielenilmaisut eivät ole oikea paikka väkivallalle ja katson kaikilla ihmisillä olevan oikeus turvallisuudentunteeseen osoittaessaan mieltä heille tärkeistä asioista.

11.12.2018

Uusi tietosuojalaki voimaan vuodenvaihteessa

Uusi tietosuojalaki voimaan vuodenvaihteessa Euroopan unionin tietosuoja-asetus eli tuttavallisemmin GDPR tuli voimaan yli puoli vuotta sitten. GDPR jätti kuitenkin kansallista liikkumavaraa jäsenvaltioille tietyissä asioissa, vaikka asetus onkin suoraan sovellettavaa oikeutta kaikissa jäsenvaltioissa. Tällä hetkellä Suomessa on GDPR:n ohella voimassa henkilötietolaki, joka ei sääntele niitä seikkoja, joita asetuksessa on jätetty kansallisen lainsäädännön tasolle. GDPR:n voimaantulon myötä on muun muassa ollut lainsäädännöllisesti epäselvää, mikä on tietosuojavaltuutetun rooli ja toimivalta GDPR:n valvonnassa.

5.12.2018

Millä keinoin työnantaja voi päättää toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen?

Viime kuukausina on käyty kiivasta keskustelua uudesta irtisanomislaista. Ideana on ollut keventää työsopimuslain (55/2001) henkilöön perustuvia irtisanomisperusteita pienempien yritysten osalta. Hallituksen esitys muutoksista (HE 227/2018 vp) on annettu 8.11.2018. Esityksen mukaan työsopimuslain 7 luvun 2 §:ään lisättäisiin maininta, että irtisanomisperusteen asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa on kokonaisarvioinnissa otettava huomioon työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä. Samalla henkilöperusteisesti irtisanotun työttömyysturvan karenssia lyhennettäisiin 90 päivästä 60 päivään. Irtisanomislakiehdotusta on perustelu sillä, että se madaltaisi työllistämiskynnystä pienissä yrityksissä. On ymmärrettävää, että pienessä yrityksessä yhden työntekijän laiminlyönneillä on todennäköisesti haitallisemmat vaikutukset koko yrityksen toiminnalle kuin isommassa yrityksessä. Lain olisi tarkoitus tulla voimaan 1.7.2019.

4.12.2018

Konkurssipesän pesänhoitajan tehtävät

Konkurssipesän pesänhoitajan tehtävät Toimistomme pitää kuukausittain aamukahvikoulutuksia erilaisista aiheista asiakkaillemme sekä sidosryhmiemme jäsenille. Itse olin alkusyksystä kouluttamassa tuhtia kokonaisuutta, jossa käytiin läpi, mitä yhteistyökumppanin tai asiakkaan konkurssi yritykselle käytännössä merkitsee. Yhtenä keskeisenä aiheena oli avata kuulijoille sitä, mikä on pesänhoitajan tehtävä konkurssissa. Koulutuksessa toin konkreettisten esimerkkien sekä oman kokemuksen kautta esille sitä, mitä minä tai joku kollegani tosielämässä teemme, kun saamme konkurssipesän pesänhoitajan määräyksen.

22.11.2018

Mikä merkki voi olla tavaramerkki?

Mikä merkki voi olla tavaramerkki? Sanna Lundström kirjoitti viime keväänä blogissamme siitä, mitä tavaramerkillä oikein tarkoitetaan ja mikä merkitys tavaramerkillä on liiketoiminnan aloittamisessa tai esimerkiksi uuden tuotteen tai palvelun lanseeraamisessa. Sannan blogitekstiin pääset tutustumaan tästä, jos se keväällä jäi sinulta lukematta: lrhto.fi/blogi/tavaramerkki-onko-sill-merkityst/

16.11.2018

Pysäköitkö autosi hieman huolimattomasti ja sait valvontamaksun? Ei hätää!

Pysäköitkö autosi hieman huolimattomasti ja sait valvontamaksun? Ei hätää! Viime kesän lopulla menimme kaveriporukalla Turusta Helsinkiin eräille festareille. Junasta myöhästymisen vuoksi lähdimme matkaan autolla, ja perille päästyämme pysäköimme auton tyytyväisinä kadunvarteen, jossa ei ollut ainuttakaan pysäköinnin kieltävää liikennemerkkiä - ainakaan omasta mielestämme. Seuraavana päivänä tehdessämme lähtöä kotiin huomasimme tuulilasissa lepattavan lappusen. Pienen hetken ehdimme toivoa, josko lappunen olisikin ollut läheisen pitserian mainos, mutta pysäköintivirhemaksuksi se sitten paljastui. Tällaiseen kömmähdykseen saattaa olla helppo samaistua.

7.11.2018

Yritysten yhteiskuntavastuu pähkinänkuoressa

Yritysten yhteiskuntavastuu pähkinänkuoressa Yritysten yhteiskuntavastuu tarkoittaa tiivistäen sitä, että yritys ottaa vastuuta toiminnastaan niin omassa yhteiskunnassaan kuin kansainvälisestikin. Yritysten yhteiskuntavastuusta puhuttaessa käytetään usein sen englanninkielistä lyhennettä CSR (Corporate Social Responsibility). CSR perustuu pitkälti vapaaehtoisuuteen ja itsesääntelyyn, vaikka osa CSR:n piiriin kuuluvista velvoitteista sisältyy länsimaisten oikeusvaltioiden lainsäädäntöön. Globaali poliittinen halu lisätä CSR:n kansainvälistä sääntelyä on jatkuvassa nousussa, eikä vähiten ilmastonmuutoksen hillitsemispyrkimysten vuoksi. Toisaalta myös yritykset ovat itse havahtuneet siihen, että ne haluavat kantaa oman kortensa kekoon ilmastotalkoissa. Käytännössä tämä näkyy yksittäisissä yrityksissä esimerkiksi paperittomina toimistoina tai sähkönkulutuksen vähentämisenä. Toimenpiteiden ei tarvitse olla kovinkaan suuria ja pienetkin teot ovat aina tyhjää parempia. CSR ei tarkoita pelkkää ympäristön suojelua ja hiilijalanjäljen pienentämistä, vaan se jaetaan usein kolmeen eri kategoriaan.

5.11.2018

Omistajattoman tilan testamentti

Omistajattoman tilan testamentti Voiko olla omaisuutta, jota ei omista kukaan? Ainakin perintöverottajan mielestä voi.

2.11.2018

Mikä ihmeen digivero?

Mikä ihmeen digivero? Digitalisaatio osana taloudellista toimintaa on muuttanut yritystoimintaa viime vuosina valtavasti ja nykyään digitalisaatio onkin iso osa yhä useamman yhtiön liiketoimintaa. Lainsäädäntö ei ole kehittynyt yhtä nopeasti ja monet säädökset ovat tältä osin vanhentuneita.

25.10.2018

Närkästynyt naapuri vai asunto ilmiliekeissä?

Närkästynyt naapuri vai asunto ilmiliekeissä? Tupakointi herättää keskustelua ja ennen kaikkea paheksuntaa. Naapurin terveys on vaarassa, kun tupakansavu kantautuu parvekkeelta huoneistoon. Onpa tupakoinnista joskus saanut aikansa jokunen tulipalokin.

19.10.2018

Markkinaoikeuden ratkaisu MAO:469/18 kielletystä hankintasopimuksen muuttamisesta

Markkinaoikeuden ratkaisu MAO:469/18 kielletystä hankintasopimuksen muuttamisesta  

17.10.2018

Mitä eroa on polkupyörällä, kristallivaasilla ja Rolexilla?

Mitä eroa on polkupyörällä, kristallivaasilla ja Rolexilla? Vastaus: kristallivaasi ja polkupyörä ovat kohtuullisia merkkipäivälahjoja, mutta Rolex ei. Tällaisen päätelmän voi tehdä Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksestä KHO 2018:131.

9.10.2018

Luulitko maksaneesi laskusi ajoissa?

Luulitko maksaneesi laskusi ajoissa? Yrittäjä! Luulitko maksaneesi laskusi ajoissa, jos maksoit sen eräpäivänä? Väärin! On mahdollista, että olet maksanut sen liian myöhään, jolloin laskuttajalla on oikeus saada laskun pääomalle viivästyskorkoa ja 40 euron suuruinen vakiokorvaus perintäkuluista. Mistä oikein on kysymys?

5.10.2018

Uusi laki vakuutusten tarjoamisesta voimaan – Helpottuuko vakuutuksen valinta?

Uusi laki vakuutusten tarjoamisesta voimaan – Helpottuuko vakuutuksen valinta? Laki vakuutusten tarjoamisesta (234/2018) tuli voimaan 1.10.2018. Lailla pannaan täytäntöön Euroopan unionin vakuutusten tarjoamisesta annettu direktiivi (EU) 2016/97, ja se kumoaa samalla vakuutusedustuksesta annetun lain (570/2005). Direktiivin johdosta muutoksia on tehty myös useisiin muihin vakuutusalaa koskeviin lakeihin.

2.10.2018

Suunnattuun osakeantiin puuttumisen kynnys korkealla

Suunnattuun osakeantiin puuttumisen kynnys korkealla On harvinaista herkkua saada lukea osakeyhtiöoikeuteen liittyvä korkeimman oikeuden tuore päätös sekä siihen liittyvät kaksi eri kommentaaria. Korkein oikeus on 27.3.2018 antanut päätöksen KKO:2018:19, jossa käsiteltiin suunnatun osakeannin hyväksyttävyyttä. Tarkastelussa oli antiin liittyvän hallituksen päätöksen mahdollinen mitättömyys sekä se, oliko antipäätös mahdollisesti osakeyhtiölain yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen. Äänin 3–2 KKO katsoi, ettei antipäätös ollut mitätön eikä loukannut yhdenvertaisuusperiaatetta. Päätöstä ovat kommentoineet ainakin Veikko Vahtera ja Pekka Timonen. Päätökseen ja siitä kirjoitettuihin kommentaareihin kannattaa perehtyä, jos on kiinnostunut yhtiöoikeudesta ja erityisesti jos joutuu toimimaan oikeudellisena neuvonantajana asioissa, joissa yhä useammin ns. pelataan eri osakesarjoilla ja niiden tuottamien oikeuksien eroilla ja näitä rakenteita luodaan suunnatuilla osakeanneilla.

25.9.2018

Koppalakki hattuhyllyllä

Kolme viikkoa sitten saimme lukea rahanpesusta ja muusta. Ajattelin jatkaa vastaavanlaisista sattumuksista oman työurani varrelta.

21.9.2018

Jääkö osakeyhtiön perustaminen kiinni 2500 eurosta?

Jääkö osakeyhtiön perustaminen kiinni 2 500 eurosta? Viime viikonloppuinen mökkireissumme rauhoittavan Synsiöjärven äärelle sai minut yllättäen pohtimaan ihmisten erilaisia urapolkuja ja yleisesti valintoja suhteessa työelämään. Polkuja ja valintojahan on yksinkertaisella matematiikalla yhtä paljon kuin on ihmisiä. Joka tapauksessa, mökkireissulla seuranamme oli minun ikäinen serkkuni, joka hiljattain ryhtyi yrittäjäksi perustamalla yksityisen osakeyhtiön. 

21.9.2018

Urheiluoikeutta ja Bundesliigaa Münchenissä

Toimistomme urheiluoikeuden asiantuntijaryhmä, jäseninään allekirjoittanut sekä asianajaja Mikko Jalkanen, kävi viime viikonloppuna päivittämässä tietojaan ja hankkimassa uusia kokemuksia Urheiluoikeuden yhdistyksen järjestämällä opintomatkalla, joka suuntautui tänä vuonna Müncheniin. Matkalle osallistui 25 urheilujuridiikasta kiinnostunutta juristia eri puolilta Suomea.

14.9.2018

Uskallanko lupautua osakeyhtiön hallituksen varajäseneksi?

Uskallanko lupautua osakeyhtiön hallituksen varajäseneksi? Usein kysytään, mikä vastuu on hallituksen varajäsenellä ja uskaltaako kyseiseen tehtävään ylipäätään lähteä. Tällä viikolla soitti hätääntynyt henkilö, jolle oli ilmoitettu, että koska osakeyhtiön hallituksen ainoa varsinainen jäsen oli menehtynyt, hänen oli hallituksen varajäsenenä otettava vastuu koko osakeyhtiöstä ja sen toiminnasta. Ongelma oli se, että yhtiö oli raskaasti tappiollinen ja ongelmat varajäsenelle tuntemattomia. Hän ei ollut vuosikausiin osallistunut mihinkään toimintaan.

Näytä lisää