Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Blogi

Tämä on Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy:n blogi. Kirjoittajina toimivat toimistomme asianajajat ja kirjoitukset käsittelevät juridisia aiheita laidasta laitaan - joskus vähän laidan ulkopuoleltakin. Otamme kiinni ajankohtaisiin aiheisiin ja nostamme esiin mielenkiintoisia kysymyksiä myös ei-niin-ajankohtaisista juridisista aiheista.

Vastuu

Tagit

10.9.2020 - Krista Siro

Kotisohvalla yhtiökokouksessa vielä kesään 2021 saakka?

Miltä tuntuisi, jos yhtiökokoukseen pystyisi osallistumaan kotisohvalta myös ei-poikkeuksellisena aikana? Yhdysvalloissa on jo nyt yhtiöitä, jotka järjestävät yhtiökokouksensa ainoastaan virtuaalisesti. Suomessakin listayhtiöiden yhtiökokouksia pidettiin viime keväänä etäkokouksina, mutta käytännössä se tarkoitti ennakkoon äänestämistä eikä reaaliaikaista osallistumista. Kevään käytäntö saanee pian jatkoa.  

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta muun muassa osakeyhtiölaista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi. Tarkoituksena on jatkaa koronaepidemian johdosta keväällä 2020 säädetyn määräaikaisen lain voimassaoloa siten, että listayhtiöt voivat järjestää yhtiökokouksen kokonaan etäosallistumiseen perustuen kesäkuun 2021 loppuun asti. Hallituksen esityksessä ei kuitenkaan ehdoteta mahdollisuutta lakiin tai yhtiöjärjestykseen perustuvan yhtiökokouksen lykkäämiseen, kuten keväällä. 

Covid-19-epidemian kehitystä syksyn kuluessa on mahdotonta täysin ennakoida ja sen vuoksi myöskään pandemian vaikutusta lähitulevaisuuden yhtiökokousten järjestämiseen on vaikea arvioida. On hienoa, että eduskunta on varautumassa kevään 2020 kaltaiseen tilanteeseen ajoissa. Mikäli määräaikaisen lain voimassa oloa jatketaan, syksyn 2020 ja kesän 2021 välillä pidettävien yhtiökokousten järjestäminen voidaan turvata ja yhtiöiden päätöksenteko voi sujua häiriöttömästi.

Osakkeenomistajat oppivat kevään 2020 poikkeusolojen aikana käyttämään uudenlaisia osallistumis- ja vaikuttamiskeinoja. Huomionarviosta on, että tutkimusten mukaan osakkeenomistajat olivat koronakeväänä jopa aktiivisempia osallistumaan yhtiökokouksiin kuin tavallisena aikana. Ehkä tulevaisuudessa teknologian kehityksen myötä reaaliaikainen etäosallistuminen tulee olemaan mahdollista myös tavallisena aikana.