Blogi

27.1.2023

Oikeutettu etu henkilötietojen käsittelyperusteena

Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan henkilötietojen käsittely edellyttää GDPR:n 6 artiklan 1 kohdassa mainittua käsittelyperustetta, kuten esimerkiksi rekisteröidyn suostumusta taikka lakisääteistä velvoitetta. Koska kaikkea oikeutettuna ja perusteltuna pidettävää henkilötietojen käsittelyä ei ole voitu etukäteen säännellä, 6 artiklan käsittelyperusteisiin on sisällytetty henkilötietojen käsittely oikeutetun edun perusteella.

26.1.2023

Kollektiiviperusteinen irtisanominen ja uuden työntekijän palkkaaminen ratkaisun KKO 2023:1 näkökulmasta

Korkein oikeus on antanut hiljattain ratkaisun KKO 2023:1, jossa on ollut kyse irtisanomisperusteen laillisuudesta, kun työntekijä on irtisanottu ja tämän jälkeen irtisanotun työntekijän kanssa samalle tutkimusalalle on otettu toinen työnantajan palveluksessa ennestään ollut työntekijä.

17.1.2023

Kuluttajansuojalakiin tehty tärkeitä muutoksia

Kuluttajansuojalakiin on tehty vuodenvaihteessa useita tärkeitä muutoksia, jotka parantavat kuluttajan asemaa erityisesti koti- ja muussa etämyynnissä ja asettavat elinkeinonharjoittajien toiminnalle tiukempia säännöksiä siitä, miten kuluttajille voidaan kulutushyödykkeitä tarjota.

10.1.2023

Minne matkalla yrityskauppavalvonta – transaktiojuristin näkökulma

Eduskunta hyväksyi kolme päivää ennen lain voimaantuloa 1.1.2023 kilpailulain muutoksen, jonka mukaan entistä pienemmät yrityskaupat on ilmoitettava Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV). Ajatuksena on, että liikevaihto on soveltuva mittari osoittamaan kaupan mahdollista merkittävyyttä kilpailuolosuhteisiin. Kun aikaisemmin ilmoituskynnys laskettiin osapuolten maailmanlaajuisesta liikevaihdosta (350 miljoonaa), tarkastellaan nyt osapuolten Suomesta kertynyttä liikevaihtoa, jonka tulee ylittää 100 miljoonaa euroa. Lisäksi tarkastellaan osapuolten, mukaan lukien kaupan kohde, liikevaihtoa, jonka aikaisemmin tuli ylittää 20 miljoonaa euroa. Nyt tarkasteluraja on asetettu 10 miljoonaan euroon. Vaikka liikevaihdolle on muualla ehkä vaihtoehtoisia mittareita, on sen kiistaton etu, että tilinpäätösten perustella asiaa voi helposti arvioida ja näin lisätä yrityskaupan osapuolten kykyä keskenään todeta tarve ilmoittamiselle.