12.4.2019

5G-mobiiliverkkoteknologia – enemmän dataa nopeammin erittäin pienillä viiveillä

5G-teknologia tulee vääjäämättä, minkä vuoksi rakentamiseen, kehittämiseen ja suunnitteluun olisi tärkeä kiinnittää erityistä huomiota jo nyt. Esimerkiksi laaja valokuituun perustuva runkoverkko olisi käytännössä välttämätöntä rakentaa tai ainakin suunnitella huolellisesti jo tänään. Lisäksi olisi varmistettava eri verkkoteknologioiden yhdistämisessä verkoston toimintavarmuus, häiriöttömyys ja yhteensopivuus.

Parhaat rakentamis- ja sijoittamiskäytännöt ovat kuitenkin vasta kehitteillä ja kokeiluverkkoja on osin jo rakennettu. Kaupallisessa käytössä teleoperaattorit lisäävät ensimmäisessä vaiheessa 5G-tekniikkaa olemassa oleviin tukiasemiin ja muutamiin yksittäisiin kohteisiin, joissa uutta tekniikkaa hyödynnetään. Esimerkkinä 5G:n toimintamahdollisuuksista voidaan pitää joulukuussa 2018 Helsinki-Vantaan lentoasemalla avattua 5G-verkkoa ja siihen liittyvää robottihanketta. Juhliminen on kuitenkin osittain ennenaikaista, sillä 5G-teknologiaa tukevia kaupallisia laitteita on markkinoilla vielä niukasti. Näin ollen joutunemme vielä odottamaan teknologiakehityksen suurimpia innovaatioita. Täydellistä 5G-verkkoa tuskin rakennetaan koko maan kattavaksi, vaan se keskittyy kaupunkialueille ja muihin toiminnallisiin 5G-hubeihin, joissa käyttäjiä ja käyttökohteita on riittävästi liiketoiminnan kannattavuuden näkökulmasta.

Koska olet viimeksi kiinnittänyt huomiota siihen, minkä talon katolla tai liikekiinteistön nurkassa on tukiasema?

Mitä jos tukiasemia, ”purkkeja” tai miksi niitä haluaakaan kutsua, olisi 300-500 metrin välein? Tämä tarkoittaisi sitä, että käytännössä jokaisessa kaupunkikorttelissa tulisi olla tukiasema tai useampi. Vaihtoehtoisesti rakentaminen olisi mahdollista toteuttaa valopylväin, jolloin olisi mahdollista yhdistää liikenneturvallisuutta edistävän teknologian ja esimerkiksi katuvalojen päivitys LED-valaistukseen, samalla kun 5G-tukiasemat asennettaisiin.

Mitä varjopuolia kehitys ja 5G:n laajentuminen voi aiheuttaa?

Säteilyturvallisuuskeskus STUK, on omissa selvityksissään todennut, ettei uuteen teknologiaan siirtyminen aiheuta merkittävää kasvua säteilylle altistumisessa. Kuitenkin, lähes jokaisella on päivän aikana käsissään puhelin, tabletti tai muu säteilyä aiheuttava laite. 5G:n turvallisuushaitoista koskevissa keskusteluissa huolta aiheuttaa kuitenkin, varsin suuresti, tukiasemien ja modeemien merkittävä kasvu.

5G-tukiasemiin ja –teknologiaan liittyvät kysymykset ja haasteet ovat varsin monitahoisia. Tällä hetkellä tietoyhteiskuntakaari sääntelee laintasolla tukiasemien, telekaapeleiden ja muiden tietoliikennerakennelmien sijoittamista. Joidenkin tahojen mielestä, lainsäädäntö sallii tällä hetkellä teleyrityksille liian vahvan oikeuden sijoittaa tällaisen haluamaansa paikkaan rakennusvalvontaviranomaisen avustuksella, vaikka kiinteistön omistaja ei tähän suostuisikaan.

Mitä tämä kaikki tarkoittaa kaupunkiasukkaille, taloyhtiöille tai maanomistajille?

5G-tukiasemien sijoittaminen ei sinällään eroa jo olemassa olevista tukiasemista, mutta sijoittamistiheys tulee kiistatta aiheuttamaan eriäviä mielipiteitä osapuolten välillä. Mahdollisten ongelmakohtien ennakointi, avoimuus, tiedottaminen ja juridinen asiantuntemus vähentävät epäselvyyksiä tulevaisuudessa, kun rakentaminen ja sijoittaminen alkaa täydellä teholla.

Asiantuntijamme auttavat mielellään yritystäsi tai yhteisöänne koko tämän kehitysaskeleen aikana.

Niklas Virtanen