10.5.2016

Aina roiskuu kun rapataan

Mutta kenen vastuulla on, jos roiskuminen tapahtuu vuokratuissa liiketiloissa? Liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain mukaan vuokralaisella on velvollisuus hoitaa hallinnassaan olevaa huoneistoa huolellisesti ja ottaa huomioon, että huoneisto on toisen omaisuutta. Jos vuokranantaja vastaa tilojen kunnosta ja kunnossapidosta, ei vuokralainen ole vastuussa tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu huoneiston käyttämisestä siihen tarkoitukseen, johon se on vuokrattu.

Liikehuoneiston kunnosta ja kunnossapidosta voidaan kuitenkin sopia varsin vapaasti vuokralaisen ja vuokranantajan kesken. Osapuolet voivat sopia, että vuokralainen vastaa kunnosta ja kunnossapidosta tai äärimmilleen vietynä jopa siten, että vuokralainen on velvollinen luovuttamaan huoneiston takaisin siinä kunnossa, jossa hän sai sen hallintaansa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vuokralainen voi olla vastuussa myös tavanomaisesta kulumisesta aiheutuneesta huonontumisesta.

Useimmin vuokralaisen ja vuokranantajan välille muodostuu riitaa vuokranmaksun ohella juurikin huoneiston kunnosta. Näkemyserojen yhteydessä on suuri merkitys sillä, mitä kunnossapidosta sekä tilojen käytöstä on osapuolten kesken sovittu ja kuinka tarkkaan. Tavanomaista kulumista ei nimittäin voida määritellä yleispätevästi. On selvää, että metallitöihin käytettävä teollisuushalli ja toimistotyöhön käytettävä tila ovat normaalitoiminnassaan aivan erilaisessa rasituksessa ja oletusarvo muutoksista tilojen alkuperäiseen kuntoon nähden poikkeaa suuresti toisistaan jo lyhyenkin vuokrasuhteen jälkeen.

Vuokrasopimusta laadittaessa tulisi tarkkaan pohtia, millä tavoin kunnossapito- ja huolenpitovastuu kussakin tapauksessa on järkevintä osapuolten kesken jakaa huomioiden vuokratiloihin tulevan toiminnan erityispiirteet. Vuokrakohteen edellyttämät kunnossapito- ja parannustoimet voivat vuosien saatossa olla taloudellisesti hyvinkin huomattavia. Usein keskustelu asianajajan tai muutoin erityisen pätevöityneen lakimiehen kanssa kannattaa jo vuokrasopimusneuvottelujen aikaan, jolloin yhteinen sävel osapuolten kesken on vielä helpompi löytää. 

Petri Arnamo

osakas, asianajaja