8.9.2015

Asianajajayhteistyötä Pohjolassa

Pohjoismaiden ja Baltian maiden asianajajaliittojen johto tapaa säännöllisesti. Suomen Asianajajaliiton varapuheenjohtajana osallistuin viime viikonloppuna Riiassa järjestettyyn Nordic-Baltic Presidential Meetingiin, jossa oli paikalla kaikkiaan kahdeksan maan asianajajaliittojen ylin johto. 

Kansainvälinen yhteistyö on aina hyödyllistä: kokemuksia vaihtamalla ja kollegoja kuuntelemalla saa uusia ajatuksia ja ideoita. Suomen Asianajajaliitto panostaa kansainvälisessä toiminnassaan erityisesti Euroopan asianajajaliittojen neuvostoon CCBE:hen, joka on paras vaikutuskanava varsinkin erilaisiin Euroopan Unionissa vireillä oleviin lainsäädäntöhankkeisiin. Toimimme aktiivisesti myös maailmanlaajuisessa International Bar Associationissa. Näiden järjestöjen ongelma on kuitenkin välillä, että yhteiskunta- ja oikeusjärjestelmät ovat kovin erilaisia kuin meillä täällä Pohjolassa, minkä vuoksi muualla hyväksi havaitut toimintatavat eivät välttämättä toimi meillä.

Pohjoismaiden ja Baltian maiden oikeusjärjestelmät ovat keskenään varsin samanlaiset. Yhteiskunnissa ja mm. elintasoissa on toki isoja eroja. Kieliä on kahdeksan, kuten oli muutama vielä vuosi sitten valuuttojakin. Eroista huolimatta pääsemme kuitenkin yleensä nopeasti samalle aaltopituudelle ja olemme yksimielisiä siitä, miten oikeusvaltiota tulisi kehittää. Tässä kokouksessa mielenkiintoisinta oli kuulla Norjassa vireillä olevista suunnitelmista, joilla vapautettaisiin juridisten palveluiden tarjoamista ja muun muassa jaettaisiin sikäläisen asianajajaliiton toiminnot kahtia: lakisääteisiä tehtäviä hoitavaan liittoon ja vapaaehtoiseen yhdistykseen. Ensin mainitun oikeutta ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin rajoitettaisiin lainsäädännöllä, mikä tuntuu erittäin huonolta ratkaisulta. Riippumaton asianajajakunta, joka tarpeen mukaan käyttää sananvapauttaan, turvaa oikeusvaltion. Vaikka kannatan vapaata kilpailua, en myöskään usko, että juridisten palveluiden tarjoajaksi pääsemisen laatuvaatimuksia kannattaa alentaa, siitä kun kärsisivät asiakkaat, niin kuluttajat kuin yritykset. 

Jarkko Ruohola

osakas, asianajaja