18.2.2015

Asianajajien ammattitaito on riittävä

Yle Uutiset kysyi syksyllä tuomarien näkemyksiä oikeudessa juttuja ajavien lakimiesten ja syyttäjien ammattitaidosta. Vastausten perusteella lakimiesten ammattitaito ei aina ole riittänyt jutun ajamiseen. Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin mielestä suomalaisten oikeusturva ei kuitenkaan ole uhattuna, mutta lakimiesten kouluttamista pitää silti entisestään vahvistaa. Ja kuten Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja Risto Sipilä on todennut: ”Pitkällä uralla meistä jokainen törmää tilanteisiin, joissa kaikkien oikeudenhoidon osapuolten osaaminen ei ole huipputasoa”. Tutkimus osoittaa kuitenkin Asianajajaliiton toiveet oikeudenkäyntiavustajien laatuvaatimusten tiukentamisesta oikeiksi. Yksi askel tähän suuntaan on ollut ns. lupalakimiesjärjestelmän käyttöönotto (oikeudenkäyntiasiamiehenä tuomioistuimissa voi toimia vain asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja).

Suomen Asianajajaliitto vastasi tuomarien kritiikkiin ja huomautti, ettei kyselystä käynyt ilmi, mikä osa kritiikistä kohdistuu nimenomaan asianajajakuntaan. Kaikki tuomioistuimessa juttuja hoitavat asiamiehet eivät nimittäin ole asianajajia. Asianajajaksi taas ei pääse ilman vähintään neljän vuoden oikeudellista työkokemusta ja asianajajatutkintoa. Lisäksi asianajajilla on muista asiamiehistä poiketen vuosittainen täydennyskouluttautumisvelvollisuus. Asianajajaliitto myös valvoo asianajajien toimintaa. Toki aina on parantamisen varaa, ja asianajajan on pidettävä itsensä ajan tasalla uudesta ja muuttuvasta lainsäädännöstä. Tähän pyritään juuri täydennyskoulutuksella. Siksi asianajajien ammattitaito riittää juttujen hoitamiseen.

Voitte edelleen luottaa toimistomme asianajajien korkeaan ammattitaitoon niin oikeudenkäynti- kuin muissakin asioissa.

Juha Auvinen

asianajaja