19.3.2019

Eikö eriävän mielipiteen jättäminen vapautakaan osakeyhtiön hallituksen jäsentä vastuusta?

Mikäli katsot, että hallitus on tekemässä päätöstä, johon et voi yhtyä, ja olet huolissasi mahdollisesta henkilökohtaisesta korvausvastuusta, muista jättää eriävä mielipide. Huolehdi siitä, että se merkitään pöytäkirjaan.

Näiden lisäksi edellytetään, että pyrit omalla toiminnallasi minimoimaan mahdollisesti syntyvää vahinkoa. Mikäli sinun on mahdollista vaikuttaa siihen, että täytäntöönpanosta luovutaan, sinun on pyrittävä estämään se.

Äärimmäisenä keinona on aina käytettävissä eroaminen hallituksen jäsenyydestä, mutta ainakaan oikeuskäytännön mukaan ei ole olemassa tapauksia, joissa eriävän mielipiteen jättämisen lisäksi vastuu olisi edellyttänyt eroamista hallituksesta. Ne tapaukset, joissa korvausvastuu on syntynyt, ovat kauttaaltaan sellaisia, joissa eriävää mielipidettäkään ei ole jätetty.

Harri Lukander

asianajaja