5.4.2019

Ennakointia sopimustoimintaan ja konfliktien hallintaan

Erikokoisten yritysten toiminnassa sopimukset ovat usein koko yrityksen toiminnan elinehto. Olipa kyse sitten yrityksen sisäisistä – vaikkapa työ-, ja osakassopimuksista – taikka liikekumppaneiden tai asiakkaiden kanssa solmittavista kaupallisista sopimuksista, rakentuu yrityksen toiminta keskeisiltä osin erilaisten sopimusten pohjalle. 

Vaikka oikeusjärjestelmässämme vallitsee sopimusvapaus ja lähtökohtaisesti sopimuksen osapuolet voivat laatia keskinäisen sopimussuhteensa ehdot lähestulkoon miten ja mihin muotoon hyvänsä, ei huolellisen ja ennakoivan sopimustoiminnan merkitystä yrityksen kestävälle ja tuottoisalle toiminnalle voine korostaa tarpeeksi.

Jos sopimussuhde ajautuu karikkoisille vesille tai sopimuksen suoritukseen tulee häiriöitä, korostuu huolellisesti laadittujen sopimusten merkitys entisestään. Jos sopimus ”pettää” kriittisellä hetkellä, voivat keinot olla vähissä ristiriitatilanteen selvittämiseksi ja tilanteesta ulos pääsemiseksi ehjin nahoin. Mikäli sopimuksesta esimerkiksi puuttuu tehokkaat ja tosiasialliset täytäntöönpanokeinot tai osapuolet havaitsevat myöhemmin tulkinneen sopimussuhteen keskeisiä ehtoja tai tarkoitusta toisistaan poikkeavasti, eikä sopimukseen ole kirjattu ehtoja riittävän yksiselitteisesti, ollaan perustavanlaatuisten sopimusoikeudellisten ongelmien edessä – ja mahdollisesti pitkän ja väsyttävän riitaprosessin kynnyksellä.

Kun liiketoiminnassa syntyy ongelmia, joutuu yritys käyttämään resurssejaan toimintaan, joka harvoin on sen liiketoiminnan kannalta tuottoisaa. Käytettävissä olevien resurssien hukkaamisen ja riidan ytimessä olevan liikesuhteen mahdollisen kariutumisen lisäksi voidaan menettää uusia mahdollisuuksia tai saavutettavissa olevia hyötyjä – yrityksen maine voi ryvettyä ja kiinnostuneet sijoittajat, yhteistyökumppanit tai uudet asiakkaat vetäytyä takavasemmalle. Pahimmillaan ajaudutaan vuosikausiksi epävarmaan ja kuluttavaan tilanteeseen, jonka lopputuloksesta ei ole selvyyttä. Lyhyen tähtäimen säästö voi johtaa merkittäviin kustannuksiin myöhemmin.

Epätoivoon tai empimiseen ei kuitenkaan ole tarvetta – useimpiin riskeihin on mahdollista varautua ennakolta, mikäli sopimusten laadintaan suhtaudutaan asianmukaisella huolellisuudella. Ennakoiva sopimustoiminta yhdessä juristin kanssa on osa yrityksen laadunvarmistusta. Ennakoiva juristi suuntaa katseensa tulevaisuuteen ja mahdollisiin sopimussuhteessa väijyviin vaaroihin.

Ei liene hyväksi lainoppineiden jo valmiiksi kuivakalle maineelle todeta, että tässäkin kohtaa vanha hyvä sanonta pitää paikkansa – hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Laadukkaat sopimukset laaditaan jo suunnitteluvaiheessa, siis kauan ennen kuin sopimuksen keskeisistä ehdoista ollaan neuvottelemassa, saatikka ennen kuin sopimusta ollaan allekirjoittamassa. Sopimusten huolellisella suunnittelulla ja laatimisella voidaan varautua potentiaalisiin ja yllättävämpiinkin ongelmiin ennakolta, ja vähintäänkin varmistaa, että ristiriidat voidaan saada myöhemmin kohtuudella ratkaistuksi.

Sopimusten suunnitteluun ja laatimiseen alusta asti osallistumalla juristi voi auttaa asiakasta laatimaan sopimuksia, joilla paitsi estetään nurkan takana vaanivat konfliktit, myös mahdollistetaan pitkäkestoinen, molempia osapuolia palveleva sopimus, jonka pohjalle on hyvä rakentaa luottamuksellinen ja toimiva yhteistyö vuosiksi – tai josta pääsee tarvittaessa eroon ripeästi ja kohtuullisella vaivalla.

Toki tunnustettava on, ettei kaikkia ristiriitoja ole aina edes mahdollista välttää, mutta ennakointi ja huolellisuus auttavat silloinkin. Konfliktien ei tarvitse johtaa vuosikausia kestävään piinaan ja epävarmuuteen yrityksen tulevaisuudesta. Myös konfliktien hallintaa ja riitojen ratkaisua voidaan suunnitella ennakolta ja varmistaa, että strategia on selvä, kun riita aktualisoituu. Tässäkin juristimme auttavat mielellään, jotta yritykselläsi olisi parhaat edellytykset kasvaa ja kukoistaa erilaisista haasteista huolimatta. 

Johanna Teijonmaa