24.5.2019

Erotuomarivirhe ja valittaminen urheilussa

Näin jääkiekon MM-kisojen aikana on hyvä pohtia tarkemmin kysymystä: ”Onko urheilussa oikeutta, jos tuomari tekee virheen?” Urheilua pidettiin pitkään oikeudesta ja juridiikasta ulkopuolisena toimialana. Nykyään urheiluoikeuteen keskittyneitä asianajajia kuitenkin löytyy Suomesta useita. Vaikka urheilun ja oikeuden välinen suhde ei ole enää kiistelty, ei kaikkea urheiluun liittyvää voida juridisesti tutkia tai arvioida.

Millä edellytyksillä erotuomarin kilpailutapahtuman aikaisia ja puhtaasti lajin urheilusuoritusta sääteleviä pelisääntöjä koskevia ratkaisuja on mahdollista arvioida jälkikäteen?

Vastausta kysymykseen on pohdittu usein mm. urheilun kansainvälisen vetoomustuomioistuimen CAS:n (Court of Arbitration for Sport) päätöksissä. CAS on ratkaissut satoja urheiluliitännäisiä kiistoja ja luonut urheilun kansainväliseen riidanratkaisuun tiettyjä vakiintuneita käytäntöjä ja periaatteita. Ratkaisujen pohjalta on syntynyt ns. field of play -periaate, joka liittyy juuri erotuomariratkaisujen uudelleenarvioinnin mahdollisuuteen. Tätä periaatetta sovelletaan myös kotimaisessa Urheilun oikeusturvalautakunnassa. Tiivistetysti periaate voitaisiin kirjoittaa muotoon: Kilpailijoiden tulee hyväksyä tuomarivirheet osaksi urheilua.

Erotuomarien kilpailun aikana tekemiin päätöksiin ei ole käytännössä mahdollista puuttua. Kun yksittäisessä tapauksessa tutkitaan mahdollisuutta tuomariratkaisun jälkikäteiseen arviointiin, on lähtökohdaksi otettava lajin omat säännöt. Useimmiten (käytännössä aina) nämä säännöt jättävät erotuomareille harkintavaltaa sääntöjen tulkinnassa. Mikäli jokainen mahdollisesti virheellinen tuomarin ratkaisu olisi mahdollista kyseenalaistaa, horjuisi myös tuomarin uskottavuus ja auktoriteetti. Erotuomarin ja käräjätuomarin virhemarginaalit eivät toisin sanoen mene tasan.

Urheilutoiminnassa on lisäksi erotettava lajin kilpailutoimintaa sääntelevät kilpailu- ja kurinpitosäännöt itse lajin kulkua ohjaavista pelisäännöistä. Ensin mainittuihin sääntöihin kuuluvat esimerkiksi kurinpito- ja dopingmääräykset joiden moitteetonta noudattamista on yksikertaisesti pakko pystyä jälkikäteen valvomaan. Sen sijaan laji- tai pelisääntöjen tarkoituksena on taata turvallinen ja sujuva ottelu tai tapahtuma kaikkien tuntemien sääntöjen puitteissa. Urheilun ydin, eli itse peli ja pelisäännöt, tulisi siis jättää jälkikäteisen arvioinnin ulkopuolelle.

Field of play –päätösten vaikutusten rajoittuminen lähtökohtaisesti yksittäisen kilpailutapahtuman aikaisiin tapahtumiin erottaa nämä päätökset esimerkiksi sellaisista kurinpidollisista erotuomariratkaisuista, joista pelaajalle koituu pelikieltoa. Koska jälkimmäisessä tapauksessa päätösten vaikutukset kohdistuvat laajemmalle, on luontevaa, että tällaisia päätöksiä on mahdollista arvioida myös jälkikäteen.

Näin ollen, vaikka erotuomari hylkäisikin pelaajien tai fanien mielestä perusteettomasti maalin, antaisi rangaistuksen väärin perustein tai jättäisi selvän rangaistuslaukauksen viheltämättä, on päätöksiä käytännössä mahdotonta kumota jälkikäteen. Erotuomariratkaisujen lopullisuus on selvä lähtökohta.

Vaikka yksittäistä erotuomarin päätöstä ei voida jälkikäteen muuttaa, on laajakantoisemmissa asioissa ratkaisuista valittaminen mahdollista. Asiantuntijamme auttavat mielellään mikäli esimerkiksi edustusoikeuttasi tai sinua koskeva kurinpitopäätös on mielestäsi virheellinen.

Niklas Virtanen