19.2.2015

Espanjaan maksetun perintöveron palauttamisesta

Espanja on perinteisesti perintöverottanut Espanjan ulkopuolella asuvia EU-kansalaisia ankarammin kuin Espanjassa asuvia EU-kansalaisia. Tämä on tarkoittanut esimerkiksi sitä, että Suomessa asuva Suomen kansalainen on joutunut maksamaan Espanjassa perimästään omaisuudesta merkittävästi enemmän perintöveroa kuin Espanjassa asuva olisi joutunut maksamaan.

Nyt tämä EU-kansalaisia eriarvoisesti kohteleva käytäntö on todettu Euroopan unionin tuomioistuin antaman tuomion perusteella EU-oikeuden vastaiseksi. Sen mukaan Espanja ei ole täyttänyt EU-oikeuden mukaisia velvoitteitaan määrätessään Espanjan ulkopuolella asuville EU-kansalaisille Espanjassa peritystä tai perintönä luovutetusta omaisuudesta suuremman perintöveron kuin Espanjassa asuville. Espanjan menettelyn on katsottu loukkaavan EU-kansalaisten yhdenvertaisuutta. Näin ollen Espanjan on muutettava lainsäädäntöään ja perintöverotustaan vastaamaan, mitä tuomiossa on määrätty. Tämän lisäksi Espanja joutuu palauttamaan liikaa perittyjä perintöveroja Espanjan ulkopuolella asuville EU-kansalaisille, siis myös suomalaisille.

Perintöveroa voidaan hakea maksettavaksi takaisin, mikäli perillinen on maksanut perintöveroa Espanjaan viimeisen neljän vuoden aikana, perinnönjättäjällä tai perillisellä on kotipaikka muualla kuin Espanjassa ja perillinen on perinnönjättäjän lapsi, vanhempi taikka puoliso. Palautettavan perintöveron määrä riippuu monesta eri seikasta ja palautettavan perintöveron määrä lasketaankin aina kussakin yksittäistapauksessa erikseen.

Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy toimii yhteistyössä madridilaisen asianajotoimiston Aguirre Abogadosin kanssa suomalaisten liikaa maksamien perintöverojen palauttamiseksi. Mikäli koet, että sinulla olisi mahdollisuus hakea Espanjaan maksamaasi perintöveroa takaisin, ota yhteyttä asianajaja Kimmo Tenhovirtaan.

Kimmo Tenhovirta

osakas, asianajaja