27.2.2015

EU tutkii: auttoivatko jäsenmaat monikansallisia yhtiöitä välttelemään veroja?

Euroopan Unioni on jo pitkään yrittänyt taistella veronkiertoa ja aggressiivista verosuunnittelua vastaan. Siitä huolimatta komissio arvioi, että veronkierron ja suuryritysten verokikkailujen vuoksi EU:ssa menetetään vuosittain jopa 1 000 miljardin euron edestä verotuloja. Kiristyneen taloustilanteen vuoksi on entistä tärkeämpää, että myös suuryritykset kantavat kortensa kekoon maksamalla oman oikeudenmukaisen osansa veroista.

Eritoten suuret monikansalliset yhtiöt pyrkivät minimoimaan verotaakkaansa aggressiivisen verosuunnittelun avulla. Aggressiiviseksi verosuunnitteluksi kutsutaan toimintaan, jossa kansallisten verolakien ja kansainvälisten verojärjestelmien porsaanreikiä käytetään hyväksi niin, että verotuksen lopputulos ei vastaa lain henkeä eikä tarkoitusta. Ongelma piilee siinä, että lakia ei varsinaisesti rikota. Tämän vuoksi viranomaisten on vaikea puuttua toimintaan.

Kamppaillakseen aggressiivista verosuunnittelua vastaan EU on ottanut viimeaikoina veroviranomaisten ennakkopäätökset suurennuslasin alle. Verottajan tarjoama ennakkoratkaisumenettely, jolla ennakolta päätetään kuinka yhtiön verot lasketaan, on täysin laillinen ja monet yhtiöt käyttävät sitä apunaan verosuunnittelussa. EU kuitenkin tutkii nyt, ovatko jäsenmaat ennakkopäätöksillään antaneet tietyille yrityksille erityiskohtelua. Mikäli erityiskohtelu johtaa kilpailuedun saamisen markkinoilla ja mikäli vain tiettyjä yrityksiä (esimerkiksi vain monikansallisia yrityksiä) on valittu erityiskohtelun piiriin, saatetaan menettely tulkita kielletyksi valtionavuksi. Tällöin EU:lla on oikeus puuttua asiaan.

Viime vuonna komissio aloitti tutkinnan muun muassa Fiatin ja Amazonin verokohtelusta Luxemburgissa, Applen kohtelusta Irlannissa ja Starbucksin kohtelusta Alankomaissa. Joulukuussa 2014 komissio laajensi tutkintansa kattamaan kaikki jäsenmaat ja totesi useiden jäsenmaiden auttaneen monikansallisia yrityksiä hyötymään jäsenvaltioiden verojärjestelmistä ja siten vähentämään verotaakkaansa. Myös parlamentti päätti 12. helmikuuta aloittaa oman tutkintansa asiasta ja perusti siksi verotuksen ennakkopäätöksiä käsittelevän erityisvaliokunnan.

Jutta Leivo