24.7.2015

Euroopan unioni matkalla kohti yhtenäisiä pääomamarkkinoita

Pääoman vapaa liikkuvuus on yksi Euroopan unionin perusvapauksista tavaroiden, palvelujen ja henkilöiden vapaan liikkuvuuden rinnalla. Euroopan komission viime vuonna julkistamaan investointiohjelmaan (Investment Plan) perustuva laaja hanke pääomamarkkinaunionin (Capital Markets Union, CMU) perustamiseksi on käynnissä. Komissio antoi asiaa koskevan keskustelunavauksen, nk. vihreän kirjan, helmikuussa. Kesäkuussa Brysselissä järjestettiin julkinen kuulemistilaisuus aiheesta otsikolla “Next steps to build a Capital Markets Union”.

Mitä pääomamarkkinaunionin rakentamisella tavoitellaan? Pääomamarkkinoiden harmonisoinnilla halutaan luoda monipuolisemmat rahoitusmarkkinat nykyisten pankkikeskeisten markkinoiden sijaan ja tällä tavoin kasvattaa yksityisen rahoituksen osuutta yritysrahoituksessa. Yhdenmukaistamisella pyritään luomaan aidosti yhtenäiset pääomamarkkinat EU:n sisällä ja poistamaan pääoman liikkuvuutta rajoittavia kansallisia esteitä. Erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten on arvioitu hyötyvän rajatylittävän rahoituksen saamisen helpottumisesta. Myös pk-yritysten listautumista pörssiin halutaan edistää.

Kuinka Suomi suhtautuu hankkeeseen? Eduskunnan suuri valiokunta hyväksyi toukokuussa alustavien valmistelutoimien aloittamisen pääomamarkkinaunionin toteuttamiseksi edellyttäen kuitenkin, että Suomea koskevia sitovia päätöksiä ei vielä tässä vaiheessa tehdä. Hankkeeseen Suomi suhtautuu silti varovaisen positiivisesti, sillä suuri valiokunta on katsonut pääomamarkkinaunionilla voivan olla rahoitusmarkkinoita vakauttavaa ja talouskasvua edistävää vaikutusta. Ongelmia on nähty erityisesti hankkeen sääntelykeskeisyydessä.

Pääomamarkkinaunionin perustamiseen liittyviä tavoitteita pidetään kunnianhimoisina, ja muun muassa verosäännösten yhdenmukaistaminen on koettu haasteelliseksi. Laajamittainen hanke on tarkoitus saada päätökseen vuonna 2019. Lue lisää aiheesta Euroopan komission virallisilta sivuilta: http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/index_en.htm.