20.5.2016

Hallitusohjelman yrittäjyyspaketti elinkeinotoiminnan elvyttäjänä

 

Suomen talouden elvyttäminen ja hallituksen toimet sen eteen ovat puhuttaneet jo pidemmän aikaa. Vaikka toteuttamiskeinot ovat herättäneet kiistelyä, vallitsee sentään jonkinlainen konsensus siitä, että nousua ja muutoksia on tapahduttava. Pääministeri Juha Sipilä antoi 18. toukokuuta 2016 vastauksen hallituksen saamaan välikysymykseen Suomen suunnasta. Siinä Suomen taloutta elvyttäviä uudistuksia luvataan tulevan rytinällä – mikä tarkoittaa luonnollisesti myös lakimuutosten tulvaa.

Yksi uudistuskohteista koskee yrittäjyyden edellytysten parantamista, joka kuuluu huhtikuussa 2016 päivitetyn hallitusohjelman toimintasuunnitelman kärkihankkeisiin. Tämän hankkeen yksi tärkeimmistä toteutuskeinoista on yrittäjyyspaketin vahvistaminen, johon kuuluu lukuisia yrittäjyyttä edistäviä toimenpiteitä, joissa pyritään minimoimaan yrittäjyyden esteitä sekä huomioimaan kasvava mikroyrittäjyys ja muut uudenlaiset yrittäjyyden muodot. Yrittäjyyspaketista rakennetaan ohjelman toimintasuunnitelman mukaan kokonaisuus, jonka sisältöä päivitetään koko hallituskauden ajan.

Niin kutsuttuun ”Sääntö-Suomi”-ilmiöön on yrittäjyyspaketin vahvistamisessa kiinnitetty erityisesti huomiota. Hallitus on linjannut konkreettisia toiminnallisia tavoitteita, ei pelkkiä periaatteita: se sitoutuu perkaamaan nykyisiä säädöksiä, purkamaan normeja ja lupaprosesseja sekä arvioimaan säädösten ja normien vaikutuksia. Tammikuussa 2016 toteutettu kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen osoittaa, ettei lupaus sääntelyjen purusta ole jäänyt pelkäksi sanahelinäksi – konkreettisia muutoksia pitäisi siis olla luvassa yrittäjien toimintaedellytysten parantamiseksi.

Lisäksi yrittäjyyspaketin suunniteltuihin toimenpiteisiin kuuluu kynnyksen madaltaminen ensimmäisen työntekijän palkkaamiselle pienissä yrityksissä. Tämä tulisi tapahtumaan käyttämällä palkkatukea, starttirahaa tai muuta kannustinta. Selvitystyön pohjalta valmistellaan myös työttömyysturvajärjestelmään muutoksia, joilla kannustetaan itsensä työllistämiseen pää- tai sivutoimisesti, otetaan nykyistä paremmin huomioon erilaiset työnteon muodot sekä mahdollistetaan joustavat siirtymät yrittäjästä palkansaajaksi – ja päinvastoin. Tavoitteena on tehdä esimerkiksi sivutoimisen yritystoiminnan aloittaminen työttömänä nykyistä sujuvammaksi.

Liittyen tutkimuksen hyödyntämistä ja kaupallistamista tukevien palvelurakenteiden kehittämiseen, perustetaan lisäksi innovaatiopankki vauhdittamaan innovaatioiden ja patenttien parempaa hyödyntämistä ja kaupallistamista. Innovaatiopankki toisi yhteen tutkimuslähtöisten ideoiden tuottajat ja uusien ratkaisujen hyödyntäjät.

Sipilän mukaan eduskuntaan otetaan lisäksi syksyllä 2016 käsittelyyn yrittäjyysveropaketti, joten myös yrittäjien toimintaa joustavoittavia veromuutoksia lienee luvassa.

 

Laura Sainio