29.10.2021

Hankintayksiköillä velvollisuus hankkia ympäristöystävällisiä ja energiatehokkaita ajoneuvoja

Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista tuli voimaan 2.8.2021. Säädöksellä pantiin voimaan puhtaiden ja energiatehokkaiden moottoriajoneuvojen edistämisestä annettu direktiivi. Samalla kumottiin vanha laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa.  Ajoneuvojen hankinnalla tarkoitetaan laissa tieliikenteen moottoriajoneuvojen ostoa, vuokrausta, leasingvuokrausta ja osamaksukauppaa.

Ympäristöystävällisen ja energiatehokkaan henkilöauton ja kevyen hyötyajoneuvon hiilidioksidipäästöt saavat olla ensimmäisellä hankinta-ajanjaksolla (31.12.2025 saakka) enintään 50 grammaa hiilidioksidia kilometriltä. Käytännössä kyseinen päästöraja rajaa jo pienimmätkin polttomoottoreilla kulkevat kauppakassit hankintojen ulkopuolelle. Päästörajan alittavat lähinnä lataushybridit ja täyssähköautot. Hankintayksikön on varmistettava, että ensimmäisellä ja toisella hankinta-ajanjaksolla (1.1.2026-31.12.2030) hankittujen henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen kokonaislukumäärästä vähintään 38,5 % on ympäristöystävällisiä ja energiatehokkaita ajoneuvoja.

Suurimpien kaupunkien on velvollisuus hankintaa tehdessään hankkia vähintään 50 % ympäristöystävällisiä ja energiatehokkaita henkilöautoja ja kevyitä hyötyajoneuvoja. Maakuntiin kuuluvien kuntien hankintayksikköjen hankintoja on kevennetty maantieteellisin perustein. Esimerkiksi Lapin maakuntaan kuuluvien kuntien (pl. Rovaniemi) hankintayksiköiden hankkimista henkilöautoista tulee vain viidesosan täyttää ympäristöystävällisyyden kriteerit pitkien välimatkojen vuoksi siitä huolimatta, että akkujen latailu tunturimaisemissa taitaisi olla sekä kuljettajalle että ajoneuvolle hyväksi.

Toisella hankinta-ajanjaksolla ympäristöystävällisen ja energiatehokkaan henkilöauton ja kevyen hyötyajoneuvon hiilidioksidipäästöt saavat olla 0 grammaa hiilidioksidia kilometriltä. Tällöin hankintayksikön hankkimien henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen kokonaislukumäärästä käytännössä vähintään 38,5 % tulee olla täyssähköautoja. Kaupunkien ja kuntien hankintayksiköiden hankintojen osuudet toisella hankinta-ajanjaksolla löytyvät lain liitteistä.

Uutta lakia sovelletaan myös kuorma-autoihin ja linja-autoihin. Ympäristöystävällisyyden ja energiatehokkuuden kriteerit sekä hankintojen prosentuaaliset osuudet ovat erilaiset verrattuna henkilöautoihin ja kevyisiin hyötyajoneuvoihin. Tesla-poliiseja tuskin tulee lähitulevaisuudessa vastaan, sillä muun muassa poliisiajoneuvot on rajattu lain ulkopuolelle. Mikäli lain soveltamisesta tai ajoneuvojen hankintamenettelystä ilmenee kysyttävää, kannattaa ottaa yhteyttä julkisiin hankintoihin perehtyneeseen juristiin tai asianajajaan.

Santeri Aaltonen