14.2.2017

Hyvää ystävänpäivää

Ystävänpäivän kunniaksi katsoin hakupalvelusta, kuinka monta osumaa ajantasaisesta lainsäädännöstä löytyy hakusanalla ”ystävä*”. Osumia tuli vain yksi. Kauppakaaren 18 luvun 10 §:n mukaan on nimittäin niin, että sukulainen tai ystävä saa kantaa ja vastata poissaolevan henkilön puolesta annettuaan vaadittaessa ensin takauksen siitä, että poissaoleva tyytyy siihen, mitä sukulainen tai ystävä tekee. Tämänkin säännöksen tosiasiallisen soveltamiskelpoisuuden kanssa taitaa olla vähän niin ja näin.

Hakutulos ei ole lainkaan yllättävä. Ystävyydelle on vaikea määrittää sellaista täsmällistä sisältöä, joka tekisi ystävyydestä oikeudellisesti käyttökelpoisen termin. Yleispäteviä kriteereitä ystävyyden tunnusmerkistön täyttymiselle ei taida olla olemassa. Ystävyydet myös tulevat ja menevät ja sananlaskun mukaan vasta hädässä ystävä tunnetaan. Voi siis olla olemassa myös valeystäviä.

Ystävyys voi ilmetä ihmisten käyttäytymisessä usealla eri tavalla. Sen on sanottu olevan epäitsekästä toimintaa toisen auttamiseksi. Se voi ilmetä sympatiana ja empatiana. Ystävyyteen liitetään usein rehellisyys, luottamus ja myönteinen vastavuoroisuus. Ystävät nauttivat toistensa seurasta. Ystävän seurassa voi vapaasti olla oma itsensä, ilmaista tunteita ja tehdä virheitä ilman tuomitsemisen pelkoa.

Ystävyydestä ei varmasti kenellekään herää ikäviä mielleyhtymiä. Toisaalta tuntuu siltä, että jotkut ihmiset ovat käyttäytymisensä, luonteensa ja muiden ominaisuuksiensa perusteella lähtökohtaisesti potentiaalisempia ystäviksi kuin toiset. Edellisen kappaleen ystävyysluonnehdinnat soveltuvat varsin hyvin myös mielikuvaan hyvästä ihmisestä.

Asianajotoiminnassa olemme yleensä tekemisissä substanssiltaan aika vaikeiden asioiden kanssa ja asioista ollaan usein eri mieltä. Vaikeitakin asioita ja tilanteita on miellyttävä hoitaa, kun niihin liittyvä ihmisten välinen kanssakäyminen sujuu hyvin. Kun se ei suju hyvin, minkä tahansa asian hoitaminen muuttuu hankalaksi. Paljon olisikin saavutettu, jos pitäisimme edellä ystävyyteen liitettyjä käyttäytymistapoja mielessä myös kaikessa muussa kanssakäymisessämme. Sitä taidetaan kutsua ystävällisyydeksi.

Ystävällisin terveisin

Matti Kökkö

osakas, asianajaja