21.9.2018

Jääkö osakeyhtiön perustaminen kiinni 2500 eurosta?

Jääkö osakeyhtiön perustaminen kiinni 2 500 eurosta?

Viime viikonloppuinen mökkireissumme rauhoittavan Synsiöjärven äärelle sai minut yllättäen pohtimaan ihmisten erilaisia urapolkuja ja yleisesti valintoja suhteessa työelämään. Polkuja ja valintojahan on yksinkertaisella matematiikalla yhtä paljon kuin on ihmisiä. Joka tapauksessa, mökkireissulla seuranamme oli minun ikäinen serkkuni, joka hiljattain ryhtyi yrittäjäksi perustamalla yksityisen osakeyhtiön. 

Yrityksen perustamista suunnitteleva tavallisesti punnitsee vaihtoehtoja eri elinkeinotoiminnan harjoittamismuotojen valinnan välillä. Harkintaa vaihtoehtojen välillä onkin suotavaa tehdä ajatuksella, kun yksi merkittäviä eroja erilaisten toimintamuotojen välillä on vastuukysymykset yhtiön velvoitteista. Osakeyhtiössä ei yleisen osakeyhtiölain periaatteen mukaan vastata henkilökohtaisesti yhtiön velvoitteista muutoin kuin yhtiöön sijoitetun varallisuuden määrällä. Osakeyhtiölaissa säädetäänkin, että yksityisen osakeyhtiön vähimmäisosakepääoman tulee olla 2 500 euroa. Tällä hetkellä alin tarvittava oma pääoma osakeyhtiön perustamiseksi on siten tämä maaginen summa, ja vain kyseisellä summalla ollaan henkilökohtaisessa vastuussa yhtiön velvoitteista.

Palatakseni serkkuni perustamaan osakeyhtiöön ryhdyin pohtimaan, kuinka hänen on tullut sijoittaa pääomapanoksenaan vähintään 2 500 euroa yhtiöön, jotta se on edes ollut mahdollista perustaa. Toiselle 2 500 euroa on lauantai-illan samppanjapullo, toiselle se on kuukauden tienesti. Sen syvällisempää analyysiä suorittamatta harvemmin luulisi yritystoiminnan aloittamista suunnittelevan jättävän haaveensa toteuttamatta vähimmäisosakepääomavaatimuksen johdosta, mutta toiminnan aloittamisen kynnys voisi madaltua, mikäli pääomapanosta ei alkuun tarvitsisi tehdä.

Norminpurkutalkoiden innoittamana hallitus onkin kiinnittänyt huomiota tämän vähimmäisosakepääomavaatimuksen tarpeellisuuteen yksityisen osakeyhtiön perustamisessa. Aihe on herättänyt keskustelua jo viimeisimmästä osakeyhtiölain kokonaisuudistushankkeesta vuodelta 2016 lähtien. Vähimmäisosakepääomavaatimuksen taustalla on alun perin ollut tarkoitus suojella velkojia ja seurata kansainvälistä kehitystä.  Tilinpäätöstietojen saatavuus ja muut avoimuusvaatimukset näyttelevät kuitenkin nykypäivänä suurempaa roolia velkojiensuojassa, eikä vähimmäisosakepääomavaatimuksella nähdä enää samanlaista käytännön merkitystä. Samaten kansainvälinen kehitys on muuttunut siihen suuntaan, että valtaosassa EU-valtioista vähimmäisosakepääomavaatimuksesta on luovuttu.

Sanoista on nyt ryhdytty tekoihin, kun hallituksen esitysluonnos yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamiseksi asetettiin lausunnolle 9.8.2018, ja lausunnonantajilla on mahdollisuus antaa näkemyksensä lakiehdotuksesta vielä ensi viikon maanantaihin saakka. Lakiehdotuksen tavoitteena on helpottaa ammatin harjoittamista ja muuta mikro- ja pienyritystoimintaa ilman henkilökohtaista vastuuta ja vahvistaa yritystoiminnan edellytyksiä. Lisäksi sillä pyritään helpottamaan yhtiön digitaalista ilmoittamista ja rekisteröinnin automatisointia.​ Konkreettisin muutos olisi siten se, että osakeyhtiön perustamiseksi ei tarvittaisi lakimuutoksen voimaantultua enää 2 500 euron vähimmäisosakepääomaa. Tämä on yritystoiminnan aloittamisen sujuvoittaminen on siten hyvin linjattu muutos niin tarpeettoman byrokratian vähentämisen kuin yrittäjäksi ryhtyvänkin näkökulmasta. 

Lain voimaantulosta ei ole vielä annettu tarkempia aikamääreitä, mutta laki on tarkoitettu tulemaan voimaan joitakin kuukausia lain vahvistamisen jälkeen. Lisää lakiehdotuksesta ja sen vaikutusarvioinnista pääset lukemaan täältä

Mikäli yritystoiminnan perustaminen tuntuu ajankohtaiselta, asiantuntevat juristimme avustavat yrityksen oikeudellisissa tarpeissa koko sen elinkaaren ajan.