20.11.2015

Joukkorahoituksestako helpotusta start-upin pääoman hankintaan?

Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalle kirjoittaneet innovaatiotutkija Ilkka Tuomi ja innovaatiojohtamisen professori Liisa Välikangas maalailevat kirjoituksessaan 24.10.2015, että joukkorahoitus räjäyttää innovaatiopankin. Kirjoittajien mukaan joukkorahoitus saattaa jo tänä vuonna nousta Euroopassa riskipääomainvestointeja merkittävämmäksi rahoitusmuodoksi.

Joukkorahoitus onkin noussut viime aikoina yhdeksi etenkin start-up- ja kasvuyritysten varteenotettavaksi rahoitusvaihtoehdoksi, mikä on näkynyt myös omassa praktiikassamme. Joukkorahoituksessa on kysymys siitä, että kohdeyritykselle kerätään rahaa oman tai vieraan pääoman ehtoisina sijoituksina suurelta määrältä piensijoittajia. Rahoitusmuoto soveltuu erityisen hyvin hankkeisiin, jotka ovat niin alkuvaiheessa, että niiden tuottopotentiaalia on vaikeaa osoittaa tai joihin liittyy niin merkittäviä riskejä, että pääomasijoittajat rahoituslaitoksista puhumattakaan eivät halua niihin sijoittaa.

Joukkorahoitus saattaa kuulostaa erittäin houkuttelevalta tieltä hankkia rahoitusta yritykselle ja voikin madaltaa yrittäjäksi ryhtymisen kynnystä. Joukkorahoitusta suunnittelevan tulee kuitenkin huomioida, että vaikka joukkorahoitusta ei uutuudestaan johtuen ole toistaiseksi nimenomaisesti yhtenä kokonaisuutena säännelty, soveltuu joukkorahoituksen eri tyyppeihin kuitenkin useita eri säännöksiä, joiden noudattamista eri viranomaiset, kuten Finanssivalvonta, valvovat. Esimerkiksi oman pääoman ehtoisen joukkorahoituksen hankkiminen edellyttää arvopaperimarkkinalain mukaan aina riittävien tietojen antamista sijoittajille seikoista, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan arvopaperin arvoon. Käytännössä tämä tarkoittaa arvopaperia koskevan esitteen laatimista.

Eduskunnan käsittelyyn todennäköisesti alkuvuodesta tuleva joukkorahoituslaki ei sinänsä tuo helpotusta tilanteeseen joukkorahoituksen tarvitsijan kannalta, sillä lailla tullaan sääntelemään lähinnä joukkorahoituksen välittämistä.

Arvopaperi- ja muun sijoituslainsäädännön rikkominen on sanktioitu varsin ankarasti sekä hallinnollisin että rikosoikeudellisin keinoin, eikä alaa koskevaan sääntelyyn olekaan syytä suhtautua olkapäitä kohauttaen. Tästä syystä suosittelen kääntymään asiantuntijan puoleen, kun rahoitusratkaisuja pohditaan.

Juhani Ekuri

osakas, asianajaja