14.6.2022

Julkisten hankintojen toteuttaminen dynaamisella hankintajärjestelmällä        

Hankintalaki on vuoden verran mahdollistanut DPS:n eli dynaamisen hankintajärjestelmän (Dynamic Purchasing System) käyttämisen useissa tavanomaisissa kilpailutuksissa, kuten erilaisten elektroniikkaan liittyvien hankintojen, henkilökuljetusten, asfaltointiurakoiden sekä terveydenhuoltoon liittyvien analyysi- ja laboratoriopalveluiden kilpailutuksissa.

DPS:llä tarkoitetaan kokonaan sähköisesti toteutettavaa hankintaa, johon soveltuvuusehdot täyttävä tarjoaja voi hakea mukaan koko sen keston ajan. DPS:n kestolle ei ole olemassa takarajaa ja dynaaminen hankintajärjestelmä voi olla voimassa jopa useita vuosia. Hankinnan kesto on kuitenkin ilmoitettava hankintailmoituksessa.

DPS:ssä hankintamenettely on kaksivaiheinen, joista ensimmäisessä vaiheessa ilmoitetaan DPS:n perustamisesta ja valitaan toimittajat järjestelmään. Toisessa vaiheessa varsinainen tarjouspyyntö lähetetään järjestelmään hyväksytyille tarjoajille, eikä uutta hankintailmoitusta enää tarvitse julkaista.

Järjestelmä tuo etuja sekä tarjoajille että hankintayksiköille. Tarjoajat voivat siis hakea missä vaiheessa hyvänsä mukaan DPS:ään. Tämä helpottaa tarjoajien mahdollisuuksia osallistua menettelyyn niiden haluamassa aikataulussa. Koska menettelyssä kilpailutettavat tuotteet ja palvelut on helpompi jakaa pienempiin kokonaisuuksiin, antaa se yhä pienemmille toimijoille mahdollisuuden tarjota hankintakilpailuissa. Lisäksi tarjoajien ei tarvitse osoittaa soveltuvuuttaan tarjoajana kuin ainoastaan kerran, mikä yksinkertaistaa hankinnan toteuttamista.  

Hankintayksikön taas ei tarvitse julkaista kuin yksi hankintailmoitus, minkä jälkeen DPS:ään otetuille tarjoajille voidaan toimittaa suoraan ilmoitus järjestelmän sisällä kilpailutettavista yksittäisistä hankinnoista. Hankintayksikön työtä helpottaa myös se, ettei sen tarvitse jokaisen hankinnan kohdalla pyytää tarjoajia ilmoittamaan soveltuvuusvaatimuksensa. Erityisesti pitkäaikaisissa hankinnoissa hankintayksikkö saa etua myös siitä, että ajan kuluessa tarjoajat tuovat hintakilpailua sekä uusia teknisiä tai muita innovaatioita mukaan hankintoihin.  

Järjestelyssä hankintapäätös tehdään samoin periaattein kuin muissakin hankintamenettelyissä. Valinta tehdään kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella. Hankintayksiköllä on mahdollisuus määrittää siihen liittyvät periaatteet kussakin yksittäistä hankintaa koskevassa tarjouspyynnössä. Yksittäiset hankinnat voidaan toteuttaa myös sähköisenä huutokauppana, mutta tästä on hankintayksikön ilmoitettava jo hankintailmoituksessa.   

Kimmo Tenhovirta

osakas, asianajaja