10.3.2017

Kasmirin oikeus korvauksiin Axl Smith -kohun vuoksi

Suurimmat mediat ovat tällä viikolla kilvan oikoneet julkaisujaan liittyen uutisointiin Axl Smithin saamaan salakatselutuomioon ja jutussa todistajana olleen Kasmirin osallisuuteen nk. Haippirinki-ryhmään. Ainakin Iltalehti, Ilta-Sanomat sekä Helsingin-Sanomat ovat uutisoineet Kasmirin kuuluneen WhatsApp-ryhmään, jossa Axl Smithin on väitetty julkaisseen runsaasti materiaalia salaa kuvaamistaan henkilöistä.

”Axl Smith levitti kuvaamiaan videoita WhatsApp-viestipalvelussa kuusi henkilöä käsittävässä ryhmässä. WhatsApp-ryhmän nimi oli oikeusasiakirjojen mukaan Haippirinki. Ryhmässä julkaistiin lukuisia kuvia ja videoita alastomista tai vähäpukeisista naisista.”
– Ilta-Sanomat 28. helmikuuta 2017.

”Smith levitti kuvamateriaalia seksikumppaneistaan ystävilleen Whatsapp-viestipalvelussa ryhmään nimeltä Haippirinki. Ryhmässä julkaistiin lukuisia kuvia ja videoita naisista. Kuvissa näkyi muun muassa alastomia naisia ja videoita yhdynnästä.”
– Iltalehti 28. helmikuuta 2017.

”Salakuvauksen kohteina oli 29 nuorta naista. Axl Smith oli lähettänyt ottamiaan kuvia ja videoita WhatsApp-viestisovelluksen kautta viisihenkiselle ryhmälle, johon Kasmirkin kuului.”
– Helsingin Sanomat 4.3.2017 

Viihdelehti Stara oli ilmeisesti ensimmäinen media, joka referoi käräjäoikeuden tuomiota oikein. Todellisuudessa Smithin kuvaaminen on ollut hyvinkin laajaa mutta jakaminen puolestaan hyvinkin pienimuotoista. Käräjäoikeuden tuomion alkupäässä todetaan: ”Smith oli lähettänyt WhatsApp-puhelinviestisovelluksen kautta viisihenkiselle viestiryhmälle ensinnäkin valokuvan yhdestä nukkuvasta uhrista ja toisekseen puhelimella kuvaamansa joidenkin sekuntien pituisen videon toisesta naispuolisesta asianomistajasta, joka ei ollut videolta tunnistettavissa, harrastamassa seksiä toisen, Smithin tunteman miehen kanssa.” Smith on siis jakanut ryhmään yhden kuvan ja yhden videon. Myöhemmin käräjäoikeus toteaa: ”Asiaa käsiteltäessä ei muilta osin ole tullut esiin viitteitä siitä, että Smithin kuvaamia videoita olisi jaettu eteenpäin tai näytetty ulkopuolisille. Käräjäoikeus on päätellyt, että Smithin tarkoituksena ei ole ollut jakaa kuvaamiaan videoita ulkopuolisille, vaan pitää ne itsellään talletettuina.”

Kasmir on ollut asiassa todistajana ja asianomistajana. Asianomistajana hän on ollut siitä syystä, että ryhmään jaettu video on ollut hänestä itsestään. Kasmir on siis yksi tapauksen uhreista. Valheellisen uutisoinnin vuoksi Kasmir on ollut ennennäkemättömän someraivon kohteena. Tämä on ollut omiaan aiheuttamaan hänen uralleen vahinkoa. Hän joutui vetäytymään Tanssii tähtien kanssa -ohjelmasta ja hänen kappaleitaan lakattiin soittamasta radiossa kohun vuoksi. Useissa yhteyksissä Kasmirin uran on arvioitu olevan ohitse. Miten asiaa olisi arvioitava oikeudellisesti? Kenellä on vastuu julkaisuista? 

Perustuslain 12 § takaa kaikille sananvapauden ja julkaisuvapauden. Nämä vapaudet eivät kuitenkaan tarkoita, että mitä tahansa materiaalia olisi oikeus julkaista perustuslain nojalla. Julkaisijalla on myös vastuu julkaisuistaan. Tästä vastuusta säädetään tarkemmin laissa sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä. Lain mukaan loppukädessä julkaisuista on vastuussa vastaava toimittaja, jonka tehtävänä on valvoa toimitustyötä ja päättää julkaisuista sekä niiden sisällöstä. Kyseisin lain 12 § mukaan myös julkaisun tekijä voi joutua vastuuseen kirjoituksestaan. 

Tässä tapauksessa lehdet ovat levittäneet valheellista tietoa. Oikea tieto olisi ollut helposti saatavilla käräjäoikeuden tuomiosta, joka on julkinen asiakirja ja näin ollen jokaisen halukkaan saatavissa. Lehdet toki korjasivat vääriä uutisointejaan mutta kyseisten lehtien lukijakunta on niin laaja, että huomattava määrä ihmisiä ehti valheelliset tiedot lukea.

Kunnianloukkaus on rikoslain 24:9:n mukaan kysymyksessä silloin, kun henkilöstä esitetään ”valheellinen tieto tai vihjaus” niin, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle tai häneen kohdistuvaa halveksintaa.” Tätä taustaa vasten kyseessä voi olla kunnianloukkaus Kasmiria kohtaan.

Vahingonkorvausta ajateltaessa vastuussa on työnantaja. Kunnianloukkauksen kärsinyt voi siis vaatia korvausta suoraan julkaisijalta tai kustantajalta. Esinevahinkoina korvattavaksi voivat tulla esimerkiksi menetetyt tulot. Liikevaihdon väheneminen voi olla tällaista korvattavaa vahinkoa. Tällaisesta vahingosta on kuitenkin kyettävä oikeudessa esittämään näyttö. Tapauksessa KKO 2000:45 näytöksi siitä, että ohjelma oli aiheuttanut liikevaihdon vähenemistä, riitti yhtiön liikevaihdon kehitys ohjelman esittämisen aikoihin.

Myös henkisestä kärsimyksestä tuomitaan korvauksia. Korvauksen määrä perustuu ”tapauksen objektiivisiin piirteisiin, kuten kunnianloukkauksen laatuun, asian saamaan julkisuuteen ja sen tosiasiallisiin vaikutuksiin loukatun elämänpiirissä.”

Mikäli valheellisen uutisoinnin katsotaan loukanneen Kasmirin kunniaa, olisi hänellä ainakin teoriassa mahdollisuus korvauksiin. Hänen yrityksensä Harjun Musiikki Oy voisi vaatia korvauksia laskeneesta liikevaihdosta ja Kasmir yksityishenkilönä puolestaan tapauksen hänelle aiheuttamasta kärsimyksestä.