5.5.2020

Keskustele vuokranantajasi kanssa vuokranalennuksesta

Koronaviruksen aiheuttamat ongelmat näkyvät erityisesti toimialoilla, joissa yrittäjä joutuu vähentyneen asiakasvirran lisäksi maksamaan vuokraa liikehuoneistostaan, mikä entisestään heikentää yrittäjän mahdollisuuksia pärjätä hengissä vallitsevien olojen aikana. Tällaisia yrityksiä ovat erityisesti erilaiset kivijalkaliikkeet; esimerkiksi vaatteita ja käyttötarvikkeita myyvät liikkeet sekä erilaiset palveluja myyvät yritykset, kuten parturi-kampaamot, kauneudenhoitoalan yritykset ja fysioterapeutit, puhumattakaan ravintoloista. Onneksi näiden tilanne hieman helpottuu kesällä, kun myös ravintoloiden ovia voidaan valtiovallan eilen tekemillä päätöksillä vähitellen ja pienin askelin avata.

Jotkut vuokranantajat ilmoittivat heti pandemian alettua, että ne vapaaehtoisesti luopuvat perimästä vuokria muutamalta lähikuukaudelta taikka myönsivät muita myönnytyksiä vuokrasuhteen ehtoihin. Sittemmin myös jopa jotkut kauppakeskukset ovat ryhtyneet tulemaan vuokralaisiaan vastaan ainakin jossain määrin. Toisaalta suuri osa vuokranantajista ei ole antanut minkäänlaisia helpotuksia vuokrien määriin taikka maksuaikoihin ainakaan vapaaehtoisesti.

Kehotan kuitenkin kaikkia vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevia vuokralaisia olemaan yhteydessä omaan vuokranantajaansa. Suomen Yrittäjien tekemän kyselyn mukaan tähän mennessä noin 15 prosenttia yrityksistä on neuvotellut uusista ehdoista vuokrasopimuksiin ja näistä kaksi kolmasosaa ovat saaneet helpotusta vuokranmaksuun. Tiedossani on, että vuokranantajat ovat suostuneet merkittäviin väliaikaisiin muutoksiin vuokrasuhteen ehdoissa; kiinteä kuukausivuokra on muutettu määräajaksi liikevaihtopohjaiseksi, kuukausivuokria on jätetty perimättä maalis-toukokuun ajalta taikka vuokriin on myönnetty muita alennuksia. Vuokranantajan kannalta on järkevämpää myöntyä helpottamaan vuokrasuhteen ehtoja ainakin väliaikaisesti, jos toisena vaihtoehtona on yrittäjän konkurssi ja tyhjilleen jäävä vuokratila.

Toisaalta olisi kohtuutonta odottaa, että vuokralaisten alentuneen myynnin aiheuttaman riskin kantaisi kokonaisuudessaan vuokranantaja. Näin ollen vuokralaisen ja vuokranantajan kompromissi lienee molempien osapuolten kannalta se huonoista tarjolla olevista vaihtoehdoista paras. Millainen se kompromissi sitten on, perustuu pitkälti osapuolten asemaan suhteessa toisiinsa. Isolla, kansainvälisellä vuokranantajalla, jonka taloudellinen kantokyky on kestävällä pohjalla, on helpompaa tulla vastaan kuin pienellä yhdenmiehen yrityksellä, jonka koko liiketoiminta on keskeytynyt vallitsevan tilanteen takia. Myös asianajajan käyttäminen voi kannattaa; itse koen näiden viikkojen aikana kyenneeni auttamaan asiakkaitani antamalla heille neuvotteluvoimaa vaikeiden asioiden sopimiseksi.

Mikäli ette pääse yhteisymmärrykseen vuokrasuhteen ehtojen väliaikaisesta muuttamisesta, voi liikehuoneistojen vuokralain 5 §:ssä säädetty vuokrasuhteen kohtuullisuuden arviointi tuoda ratkaisun asiaan. Asiasta on kirjoitettu laajemmin koronaviruskriisiä koskevassa tietopaketissamme.

Koronavirus on nostanut esiin täysin uuden liiketoimintaan liittyvän riskin, joka on nyt realisoitunut karmaisevalla tavalla. Viruksen jälkeinen maailma on meille kaikille vielä täysin tuntematon, emmekä voi varmuudella sanoa, mikä tulee muuttumaan. Voihan olla niin, että nykyinen tilanne on uusi pysyvä, jolloin joudumme uudestaan miettimään koko yhteiskunnan perusrakenteita, puhumattakaan uusista liiketoimintamalleista ja -alueista. Ja todennäköisesti käy myös niin, että joudumme jättämään hyvästit monille vanhoille tavoille elää ja olla.

Mitä vuokrasuhteisiin tulee, niin se kuitenkin voidaan jo nyt sanoa, että uusissa vuokrasuhteissa sekä vuokranantajien että vuokralaisten mahdollisuudet arvioida nykyisen tai kokonaan uuden, mutta vastaavanlaisen tilanteen itselle aiheuttamat riskit ovat paremmat, mikä taas tulee johtamaan tarkempaan analyysiin siitä, minkälaiseen sopimussuhteeseen on mahdollista ja kannattaa ryhtyä. Mutta liiketoimintaan kuuluvaa riskiä ei tämäkään tietoisuus poista.

Kimmo Tenhovirta

osakas, asianajaja