15.8.2017

Kipin kapin kohti uusia haasteita

Muistatko vielä, miltä tuntui, kun opinnäytetyösi tai pro gradu -tutkielmasi tuli vihdoin valmiiksi? Muistatko, miten ilo ja jännitys vuorottelivat valmistujaispäivänäsi? Miltä tuntui ensimmäinen työpäiväsi vastavalmistuneena? Entä, kun ensimmäisen kerran sait lisätä allekirjoituksesi alle uuden tittelisi?

Minä muistan tuon kaiken vielä kirkkaasti – ne nimittäin tapahtuivat minulle vasta viimeisen kolmen kuukauden sisällä. Valmistuin Turun yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta juristiksi toukokuussa 2017 ja sain onnekseni työpaikan melkein heti valmistumiseni jälkeen. Töissä koittivatkin sitten heti uudenlaiset haasteet. Arki muuttui kertaheitolla, kun graduajan enemmän tai vähemmän epäsäännöllinen aikataulu muuttui selkeään päivärytmiin.

Mutta mitä tiedekunta minulle sitten opetti? Miten se valmensi minua työelämän haasteisiin? Mediassa on aika ajoin ollut keskustelua oikeustieteellisen opetuksen päivittämisestä vastaamaan paremmin työmarkkinoiden vaatimuksia. Erityisesti yritysmaailman jatkuva globalisoituminen, mutta myös sääntelykentän kansainvälistyminen tuovat omat haasteensa aiemmin hyvin kansallisena pidettyyn oikeustieteen alan opetukseen.

Oikeustiede ei kuitenkaan ole vain yksittäisten säännösten tai normien opiskelua. Lait muuttuvat ja normit vaihtuvat. Olennaista on, että juristi osaa hahmottaa tämän lakien ja normien kokonaisuuden. Oikeustieteellisen tiedekunnan yksi tärkeimmistä anneista onkin sen tarjoama ”työkalupakki”, josta juristi ammentaa osaamisensa. Työkalupakkiin on opintojen aikana toki kertynyt lain sanan tiukkaa (ehkä ulkoakin) opettelua, mutta erityisesti myös keinoja soveltaa ja tulkita tuota lakia. Työkalupakista löytynee myös esimerkiksi Aulis Aarnion oikeuslähdeoppia koskevat ohjeet, tutkimusmetodeja koskevat lainalaisuudet sekä oikeudenalojen yleiset opit ja periaatteet. Työkalupakkiin on todennäköisesti sujahtanut myös aimo annos oikeudellisia termejä, käsitteitä ja määritelmiä, joilla juristi hahmottaa ympäröivää oikeudellista maailmaa. Näiden työkalujen avulla juristi soveltaa ja tulkitsee oikeuslähteitä, punnitsee periaatteita ja ratkaisee työelämässä eteen tulevia tehtäviä. Ne ovat juristin perusta ja pohja, jonka päälle hän rakentaa osaamistaan.

Kuten oikeusministerimme Antti Häkkänen on todennut, vaikka maailma ympärillämme muuttuu, kokonaisuuksien ymmärtämisen tarve ei katoa mihinkään. Häkkäsen mukaan onkin ”tärkeää huolehtia lakimiestutkinnon laaja-alaisuudesta ja laadukkuudesta sekä jatkuvasta osaamisen täydentämisestä. Tällaisessa muuttuvassa maailmassa lakimiehen ainutlaatuinen rooli oikeusjärjestelmän kokonaisuuden osaajana korostuu.” (lähde: https://lakimiesuutiset.fi/oikeusvaltion-puhemies-antti-hakkanen/)

Uusien fuksien opintotaival alkaa ainakin täällä Turussa taas tiedekunnan johdantoviikolla maanantaina 28.8.2017. Toivotankin onnea ja menestystä kaikille opintonsa aloittaville, opintojaan jatkaville ja meille, jo valmistuneille, uusien haasteiden edessä!

Niina Uski