24.3.2023

Komissio haluaa kuluttajille korjauttamisoikeuden

Euroopan komissio on 22.3.2023 hyväksynyt ehdotuksen yhteisiksi säännöiksi, joilla pyritään vahvistamaan kuluttajien oikeutta korjauttaa tavarat. Ehdotuksessa halutaan varmistaa kuluttajille aiempaa helpommat ja edullisemmat puitteet teknisesti korjattavissa olevien tavaroiden korjauttamiseen. Niin sanotun korjauttamisoikeuden tarkoituksena on tuoda kuluttajille säästöjä, mutta myös tukea EU:n ympäristötavoitteita mm. vähentämällä jätteitä.

Korjauttamisoikeudella olisi merkitystä niin lakisääteisen takuun puitteissa kuin takuun umpeuduttuakin. Lakisääteisen takuun puitteissa myyjän olisi tarjottava tavaran korjaamista silloin, kun korjaaminen ei muodostu kalliimmaksi kuin uuteen tavaraan vaihtaminen.

Kuluttajia kannustetaan tavaroiden korjauttamiseen myös lakisääteisen takuuajan umpeuduttua. Korjauttamisoikeus sisältäisi oikeuden vaatia tuottajia korjaamaan tavarat, mikä osaltaan varmistaisi sen, että kuluttajalla on aina tiedossa taho, jonka puoleen kääntyä korjaustarpeen tullessa ajankohtaiseksi. Oikeus koskisi sellaisia laitteita, jotka ovat EU:n lainsäädännön mukaan teknisesti korjattavissa, kuten pesukone tai televisio. Selkeyttä tarjoamaan tulisi myös tuottajien velvollisuus tiedottaa kuluttajille niistä tavaroista, joiden korjauttamisesta kuluttajan on itse huolehdittava.

Muutokset toisivat mukanaan myös selkeyttä ja helpotusta käytännössä sekä asiointiin että palvelujen vertailuun. Kuluttajien avuksi on ehdotettu korjausten koordinointiin tarkoitettua verkkoalustaa, jonka kautta sopivin korjauspalvelu olisi mahdollisimman vaivattomasti löydettävissä. Kuluttajien käyttöön tulisi myös eurooppalainen korjaustietolomake, joka edelleen helpottaisi korjaustarjouksien vertailua. Laatu varmistettaisiin kehittämällä korjauspalveluja koskeva eurooppalainen laatustandardi.

Ehdotus etenee seuraavaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksyttäväksi. Korjauttamisoikeus voisi saada aikaan merkittäviäkin muutoksia jäsenmaiden kansalaisten kulutustottumuksissa.