4.3.2016

Korvausvelan vanhentumisen alkuhetki kartelliasiassa

Korkein oikeus on 29.2.2016 antanut ennakkopäätöksen korvausvelan vanhentumisen alkuhetkestä metsäyhtiöiden kartelliasiassa.

Tapaus on hyvin mielenkiintoinen sikäli, että kaikki kolme oikeusastetta ovat ratkaisseet vanhentumiskysymyksen eri tavalla ja katsoneet vanhentumisajan alkaneen eri ajankohdista. Asiassa oli kysymys 1.10.1998 voimaan tulleen kilpailunrajoituslain 18 a §:n 3 momentissa (303/1998) säädetyn korvausvaatimusta koskevan viiden vuoden kanneajan alkamisesta. 

Käräjäoikeus piti metsänomistajan korvausvaatimuksia vanhentuneita, sillä se katsoi, että vanhentumisaika oli alkanut kulua jo toukokuusta 2004, jolloin Kilpailuvirasto tiedotti ensimmäisen kerran kartelliepäilyistä julkisuuteen. Hovioikeus sitä vastoin katsoi, etteivät vaatimukset olleet vanhentuneet. Hovioikeuden mukaan vanhentumisaika oli alkanut juosta vasta 4.1.2010, jolloin markkinaoikeuden kartellituomio sai lainvoiman.

Korkein oikeus katsoi, että viiden vuoden vanhentumisaika ei ollut alkanut ennen kuin metsänomistaja oli voinut saada kattavat tiedot kartelliepäilystä. Korkeimman oikeuden mukaan vanhentumiskysymystä koskevassa arvioinnissa oli otettava huomioon, millaiset tosiasialliset mahdollisuudet metsänomistajalla oli ollut metsäyhtiöiden menettelyn ja vahingon selvittämiseen.

Korkein oikeus katsoi, etteivät metsänomistajan korvausvaatimukset olleet vanhentuneet. Korkeimman oikeuden mukaan kilpailuviraston tiedotus toukokuussa 2004 on koskenut vasta kilpailunrajoitusta koskenutta epäilyä. Tiedotteessa esitettyjen tietojen perusteella metsänomistajan ei ole ollut mahdollista päätellä, onko yritysten menettely aiheuttanut hänelle vahinkoa. Sitä vastoin korkein oikeus katsoi, että vanhentumisaika alkoi kulua joulukuusta 2006, kuin kilpailuvirasto teki seuraamusmaksuesityksen ja julkaisi siitä tiedotteen. Nämä sisälsivät sellaista tietoa menettelyn kielletystä luonteesta, että tietojen julkistamisen perusteella metsänomistajan on pitänyt olla riittävästi selvillä kilpailunrajoituksen olemassaolosta selvittääkseen, oliko hänelle aiheutunut kilpailunrajoituksesta vahinkoa.

Eikä tämä puukartellitarina suinkaan jää tähän, jatkoa on vielä luvassa.

Korkein oikeus nimittäin palautti asian käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Metsäyhtiöt ovat hakeneet valituslupaa KKO:lta myös kahdessatoista muussa puukartellin liittyvässä vahingonkorvausasiassa, ja koska vanhentumiskysymyksen osalta omaksuttu laintulkinta tuskin muuttuu, tullaan myös nämä 12 juttua palauttamaan aikanaan käräjäoikeuteen.

Jatko-osa on siis luvassa, pysykää kuulolla.