17.10.2023

Kryptovaluuttaomaisuuden jättäminen perintönä – mitä tulee huomioida juridisesti ja käytännöllisesti, jotta omaisuus todella siirtyy perillisille?

Tässä blogitekstissä käymme läpi, mitä erityispiirteitä kenen tahansa kryptovaluuttoja omistavan tulisi huomioida kuolemansa ja jättämänsä perinnön varalta. Asiasta on tärkeää käydä keskustelua ensinnäkin siksi, että pelkästään perimysjärjestykseen tai testamenttiin tukeutumalla kryptovaluuttaomaisuus ei välttämättä käytännössä siirry perintönä, vaan voi jäädä perillisiltä huomaamatta tai siihen käsiksi pääsy voi estyä. Toiseksi asia on ajankohtainen erityisesti siksi, että kryptovaluuttoja omistavat eniten nuoremmat ikäluokat – ikäryhmä, jolle perintösuunnittelu ei yleisesti ottaen ole se kaikista ajankohtaisin asia. Reilun vuoden takaisen Samsungin teettämän tutkimuksen mukaan kaikista suomalaisista noin seitsemän prosenttia oli viimeisen vuoden aikana sijoittanut johonkin kryptovaluuttaan, kun taas 18–29-vuotiaiden ikäryhmässä peräti 15 %:lla oli kryptovaluuttasijoituksia viimeiseltä vuodelta. Siinä missä kryptovaluutat onkin kenties helppo mieltää erityisesti nuorten mielenkiinnon kohteeksi, ei samaa voitane sanoa testamentista tai yleisemminkään perinnön jättämiseen valmistautumisesta.

Onnistuneeseen kryptovaluuttavarallisuuden perintönä jättämiseen tarvitaan kahdenlaista osaamista: juridista ja käytännöllistä. Juridiset lähtökohdat kryptovaluuttoja sisältävän omaisuuden periytymiseen ovat samat kuin muutenkin: joko tämäkin omaisuuserä muun perinnön tavoin siirtyy perimysjärjestyksen mukaisesti tai, jos perinnönjättäjä on tehnyt (pätevän) testamentin, sen määräysten mukaisesti. Testamentin laatimisessa itsessäänkin on aina suositeltavaa käyttää apuna lakimiestä testamentin pätevyyden ja muotovaatimusten mukaisuuden varmistamiseksi, vaikkei testamentin teko lain mukaan vaadikaan juristin tai lakimiehen läsnäoloa. Muotovaatimuksetkaan täyttävästä ”testamenttaan kaiken (kryptovaluutta)omaisuuteni X:lle” -tyyppisestä testamentista ei kuitenkaan ole hyötyä, jos virtuaalivaluuttaomaisuuteen liittyviä käytännön asioita ei huomioida. Kryptovaluuttoihin varallisuuseränä liittyy seuraavaksi esiteltäviä ominaispiirteitä, joiden takia pelkkä perintöoikeudellinen tietämys ei välttämättä riitä onnistuneeseen perintönä jättämiseen.

Ensimmäinen käytännöllinen näkökohta liittyy siihen, että tieto kryptovaluuttaomaisuuden olemassaolosta ei todennäköisesti tule ”itsestään” ilmi perunkirjoitusta pidettäessä toisin kuin esimerkiksi tieto pankkitileistä: monista pankeista lähetetään asiakkuusilmoitukset/saldotodistukset automaattisesti niiden saatua tiedon kuolemasta väestötietojärjestelmästä. Kryptovaluuttaomaisuudesta ei ole tietoja saatavilla myöskään julkisista lähteistä samaan tapaan kuin esimerkiksi kiinteistöjen osalta kiinteistörekisteristä tai asuinhuoneistojen osalta huoneistotietojärjestelmästä tai isännöitsijältä. Toinen käytännöllinen näkökohta puolestaan liittyy siihen, pääsevätkö perillisesi kryptovaluuttoihisi käsiksi, vaikka heillä olisikin tieto niiden olemassaolosta. Tähän vaikuttaa kryptovaluutoiden säilytystapa, mutta yksinkertaistettuna kyse on aina erilaisista suojaustoimista, kuten salasanoista tai palautusavaimista (recovery phrase), joita ilman krypto-omaisuutta ei välttämättä saada perillisten – tai yhtään kenenkään – hallintaan. Riippumatta siitä, haluaako perinnönjättäjä poiketa perimysjärjestyksestä tekemällä testamentin vai ei, käytännölliset näkökohdat tulisi silti aina kryptovaluuttaomaisuuden osalta ottaa huomioon.

Käytännön haasteiden voittamiseksi on edellä esitetyistä syistä olennaista huomioida, että perilliset saavat jollakin tapaa tietoonsa, että perittävä ylipäänsä omistaa kryptovaluutoita sekä ne tiedot, joilla omaisuus on tosiasiassa mahdollista siirtää perillisten hallintaan. Listausta kryptovaluuttaomaisuuden sijainnista ja salasanoista ei kuitenkaan ole käytännöllistä ottaa osaksi testamenttia, sillä kryptovaluuttavarallisuutta koskevat tiedot saattavat muuttua aikojen saatossa ja kryptovaluuttoja esimerkiksi kertyä lisää. Tietoturvallisuuden kannalta ei lisäksi ole asianmukaista säilyttää palautusavaimia, salasanoja yms. elinaikanaan missään piironginlaatikoissa – toisin kuin toisinaan testamenttia – tai edes tietokoneen kovalevyllä, ellei sitten halua riskeerata sitä, että joku muu saa oikeudettomasti pääsyn kryptovaluuttavarallisuuteen jo elinaikana. Jonkinlainen asiakirja onnistuneen kryptovaluuttojen perinnöksi jättämisen varmistamiseksi on kuitenkin käytännössä välttämätöntä laatia. Sen voi tallettaa esimerkiksi kassakaappiin tai viedä pankkiin asiakirjasäilytykseen, joista erityisesti jälkimmäisessä tieto tulee näppärästi omaisille, sillä pankit toimittavat perunkirjoituksen toimittamista varten tiedon myös mahdollisista asiakirjasäilytyksistä.

Tämän blogikirjoituksen tarkoituksena on ollut ensinnäkin auttaa lukijaa ymmärtämään, että onnistunut kryptovaluuttojen perintönä jättäminen ei onnistu pelkästään testamentin tekemällä sekä, että myös nuorten, kryptovaluuttoja omistavien ihmisten tulisi varautua. Toisaalta kryptovaluuttoja omistavan on hyvä varautua käytännöllisiin seikkoihin myös silloin, kun hän ei halua poiketa perimysjärjestyksestä testamentilla. Parhaan lopputuloksen varmistamiseksi on suositeltavaa kysyä neuvoa juristilta, jolla on kokemusta sekä perintöoikeudesta että kryptovaluutoista.

Jussi Kataja

juristi